Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2021
(Kirjeid kokku: 584)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
571. 14.04.2021 264-k 2021 Linnavara tasuta kasutusse andmine SA-le Narva Sadam ja Narva Noorte Meremeeste Klubile (Narvas Jõe tänav 3 ja Kulgusadama tee 10)
572. 14.04.2021 263-k 2021 Üüritasust ajutine vabastamine
573. 14.04.2021 262-k 2021 Asustamata eluruumide võõrandamine kirjalikul avalikul enampakkumisel
574. 14.04.2021 261-k 2021 Pärandvara võõrandamine kirjalikul avalikul enampakkumisel (korteriomand asukohaga Pärnu maakond, Lääneranna vald, Vatla küla, Vatla tn 3-9)
575. 14.04.2021 260-k 2021 Pärandvarale valitseja määramine ning pärandvara bilanssi võtmine (kinnistu asukohaga Narva linn, Muru tn 41)
576. 14.04.2021 259-k 2021 Munitsipaaleluruumi Energia tn 3-30 Narvas otsustuskorras võõrandamine
577. 14.04.2021 258-k 2021 Kasutusloa andmine (Kadastiku tn 45)
578. 14.04.2021 257-k 2021 Ehitusloa andmine (Tiigi tn 9a)
579. 14.04.2021 256-k 2021 Ehitusloa andmine (Taime tn 13)
580. 14.04.2021 255-k 2021 Ehitusloa andmine (Vabaduse tn 7)
581. 14.04.2021 254-k 2021 Ehitusloa andmine (Tallinna mnt 41)
582. 14.04.2021 253-k 2021 Vahtra tn 9 katastriüksusele sihtotstarbe määramine
583. 14.04.2021 252-k 2021 Kraavi tn 1 kinnistu jagamine
584. 14.04.2021 250-k 2021 Alustavate ettevõtjate projektide kaasfinantseerimise taotluste hindamiskomisjoni koosseisu kinnitamine
585. 14.04.2021 249-k 2021 Mittetulundusühingute ja sihtasutuste projektidele linnaeelarvelise toetuse eraldamise komisjoni koosseisu kinnitamine
586. 14.04.2021 248-k 2021 Narva Linnavalitsuse 17.03.2021 korralduse nr 162-k „Sihtasutuse Narva Sadam nõukogu liikmete tagasikutsumine, uute liikmete nimetamine ja tasu kehtestamine“ muutmine
587. 08.04.2021 247-k 2021 Volitamine (O. T. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
588. 06.04.2021 246-k 2021 Narva Linnavalitsuse 03.03.2021.a korralduse nr 160-k „Narva linna 2021. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine
589. 06.04.2021 245-k 2021 Ehitusloa andmine (Paul Kerese tn 22)
590. 31.03.2021 220-k 2021 Ehitusloa andmine (Hariduse tn 30)
591. 31.03.2021 244-k 2021 Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
592. 31.03.2021 243-k 2021 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
593. 31.03.2021 242-k 2021 Hoolduse seadmine E.B.
594. 31.03.2021 241-k 2021 Hoolduse seadmine P.D.
595. 31.03.2021 240-k 2021 Hoolduse seadmine A.S.
596. 31.03.2021 239-k 2021 Hoolduse seadmine E.B.
597. 31.03.2021 238-k 2021 Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (N. K.)
598. 31.03.2021 237-k 2021 Volitamine (V. T. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
599. 31.03.2021 236-k 2021 Volitamine (V. K. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
600. 31.03.2021 235-k 2021 Üüritasust vabastamine (Narva linnaleht SA)