Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2021
(Kirjeid kokku: 584)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
61. 08.12.2021 997-k 2021 Hoolduse seadmine P.K.
62. 08.12.2021 996-k 2021 Narva Linnavalitsuse 14.04.2021.a korralduse nr 275-k „Hoolduse seadmine (hooldatav M.B.)“ kehtetuks tunnistamine
63. 08.12.2021 995-k 2021 Narva Linnavalitsuse 14.04.2021.a korralduse nr 271-k „Hoolduse seadmine (hooldatav Z.M.)“ kehtetuks tunnistamine
64. 08.12.2021 994-k 2021 Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (R. M.)
65. 08.12.2021 993-k 2021 Kasutusloa andmine (Rakvere tn 22c)
66. 08.12.2021 992-k 2021 Kasutusloa andmine (P.Kerese tn 22)
67. 08.12.2021 991-k 2021 Kasutusloa andmine (Kulgusadama tee L3)
68. 08.12.2021 990-k 2021 Kasutusloa andmine (Kangelaste prospekt 38)
69. 08.12.2021 989-k 2021 Kasutusloa andmine (3. Paemurru tänav 24, Narva)
70. 08.12.2021 988-k 2021 Kasutusloa andmine (Lahe tn 124)
71. 08.12.2021 987-k 2021 Ehitusloa andmine ( 5. Paemurru tn 7)
72. 08.12.2021 986-k 2021 Tedre tn 17 teenindusmaa määramine ja riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
73. 08.12.2021 985-k 2021 Narva Linnavalitsuse 14.08.2001 korralduse nr 1396-k "aü Ptšela, Herilase tn 22 maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil" punkti 1 alapunkti 1.5 muutmine
74. 08.12.2021 984-k 2021 Kadastiku 29 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine
75. 08.12.2021 983-k 2021 Konkursi „Narva Ettevõtja 2021” väljakuulutamine, Konkursikomisjoni moodustamine
76. 08.12.2021 982-k 2021 Aktsiaseltsi Transservis-N audiitori nimetamine
77. 02.12.2021 981-k 2021 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Rahu tn L1, Elektrijaama tee L1, Parve tn 32, L3, Kadastiku tn L2 avaliku kõnnitee ja elektripaigaldise rajamine...)
78. 02.12.2021 980-k 2021 Volitamine (M. G. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
79. 26.11.2021 979-k 2021 Vabariikliku noorte pianistide instrumentaalkontserdi konkursi kontserdi hinna kehtestamine
80. 24.11.2021 978-k 2021 Narva Linnavalitsuse 29.09.2021 korralduse nr 748-k peale esitatud vaide läbivaatamine
81. 24.11.2021 977-k 2021 Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste kinnitamine (Rakvere tn 71a krundile pargi rajamine ...)
82. 24.11.2021 976-k 2021 Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste kinnitamine (Paul Kerese tn 40g krundil asuva ärihoone laiendamine kuni 33% selle esialgu kavandatud mahust ...)
83. 24.11.2021 975-k 2021 Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavolikogu Kantseleile
84. 24.11.2021 974-k 2021 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
85. 24.11.2021 973-k 2021 Tunnitasu tariifi kooskõlastamine Narva Spordikooli Energia ujula kasutusse andmisel (MTÜ Marliin Spordiklubi)
86. 24.11.2021 972-k 2021 Narva Soldino Gümnaasiumi hoolekogu moodustamine
87. 24.11.2021 971-k 2021 Narva linna munitsipaalkoolide õpilaste koolilõuna maksumuste kehtestamine
88. 24.11.2021 970-k 2021 Hoolduse seadmine R.R.
89. 24.11.2021 969-k 2021 Hoolduse seadmine A.F.
90. 24.11.2021 968-k 2021 Hoolduse seadmine V.A.