Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2021
(Kirjeid kokku: 1046)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
91. 24.11.2021 967-k 2021 Hoolduse seadmine J.P.
92. 24.11.2021 966-k 2021 Hoolduse seadmine J.P.
93. 24.11.2021 965-k 2021 Hoolduse seadmine V.S.
94. 24.11.2021 964-k 2021 Narva linna Sotsiaalabiameti 24.10.2002.a korralduse nr 03/2050 "Hoolduse seadmine (hooldatav V.S.)" kehtetuks tunnistamine
95. 24.11.2021 963-k 2021 Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (A. D.)
96. 24.11.2021 962-k 2021 Volitamine (T. O. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
97. 24.11.2021 961-k 2021 Avaliku ürituse „Rahvuslik koerte näitus“ loa taotluse rahuldamine
98. 24.11.2021 960-k 2021 Raieloa väljastamine (Ehitustrust AS)
99. 24.11.2021 959-k 2021 Vara tasuta omandamine ja linnavarale valitseja määramine ning volituse andmine (Politsei- ja Piirivalveamet)
100. 24.11.2021 958-k 2021 Teede ja tänavate sulgemise maksu soodustuse määramine (Narva Vesi AS)
101. 24.11.2021 957-k 2021 Narva linna omandis oleva kinnisasja A. Puškini tänav 29 koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuks
102. 24.11.2021 956-k 2021 Kasutusloa andmine (Kadastiku tn 25b ja 27)
103. 24.11.2021 955-k 2021 Kasutusloa andmine (Pikk tn 15)
104. 24.11.2021 954-k 2021 Kasutusloa andmine (Aku tn 26)
105. 24.11.2021 953-k 2021 Kasutusloa andmine (Rõõmu tn 18)
106. 24.11.2021 952-k 2021 Kasutusloa andmine (Murdlaine tn 14)
107. 24.11.2021 951-k 2021 Kasutusloa andmine (Ancis Daumani tn 30, Ancis Daumani tn 14, Aleksander Puškini tn J13)
108. 24.11.2021 950-k 2021 Ehitusloa andmine (Tallinna mnt 81)
109. 24.11.2021 949-k 2021 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tehase tn L7, T7, Kadastiku tn L7, L6, T1, T2, T6, 31b, Nahavabriku tn L2, Elektrijaama tee 23, 29, 57c, 57d, 59, L5, Kadastiku krundile elektripaigaldise rajamine)
110. 24.11.2021 948-k 2021 Mesilase tn 1b, Mesilase tn 3a ja Mesilase tn 5a katastriüksuste liitmine
111. 24.11.2021 947-k 2021 Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste kinnitamine (Rahu tn 3d krundile kontori- ja laohoone püstitamine...)
112. 17.11.2021 946-k 2021 Volitamine (S. Z. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
113. 17.11.2021 945-k 2021 Volitamine (V. B. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
114. 17.11.2021 944-k 2021 Volitamine (S. S. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
115. 11.11.2021 943-k 2021 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
116. 10.11.2021 942-k 2021 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
117. 10.11.2021 941-k 2021 Linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnalt Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile
118. 10.11.2021 940-k 2021 Narva Pähklimäe Gümnaasiumi hoolekogu moodustamine
119. 10.11.2021 939-k 2021 Narva Kreenholmi Gümnaasiumi hoolekogu moodustamine
120. 10.11.2021 938-k 2021 Narva Lasteaia Muinasjutt hoolekogu koosseisu kinnitamine