Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2021
(Kirjeid kokku: 584)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
91. 29.09.2021 746-k 2021 Narva Linnavalitsuse 03.02.2021 korralduse nr 63-k "Rohu tn 2 (AÜ Suur Primorskoje) ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine" muutmine
92. 29.09.2021 745-k 2021 Narva Linnavalitsuse Nimekomisjoni koosseisu kinnitamine
93. 29.09.2021 744-k 2021 Kadastiku 29 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
94. 29.09.2021 743-k 2021 Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti investeeringute üleandmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilanssi
95. 29.09.2021 752-k 2021 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Elektrijaama tee 27, Nahavabriku tänav L2, Elektrijaama tee 31, Kadastiku, Elektrijaama tee L5, Elektrijaama tee 23, Elektrijaama tee 59 krundile sideehitise rajamine)
96. 27.09.2021 742-k 2021 Teenetemärkide komisjoni kinnitamine
97. 24.09.2021 741-k 2021 Kasutusloa andmine (Malmi tn 8)
98. 24.09.2021 740-k 2021 Loa andmine spordiürituste korraldamiseks
99. 24.09.2021 739-k 2021 Tee ehitusloa andmine (Joaorg, Joaoru saar)
100. 23.09.2021 738-k 2021 Kasutusloa andmine (A.Daumani tn 11)
101. 23.09.2021 737-k 2021 Tee ehitusloa andmine (Rahu tänav lõigus Tallinna maantee – Paul Kerese tänav)
102. 21.09.2021 736-k 2021 Volitamine (T. O. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
103. 21.09.2021 735-k 2021 Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjoni koosseisu kinnitamine
104. 21.09.2021 734-k 2021 Narva Linnavalitsuse linnavarakomisjoni koosseisu kinnitamine
105. 15.09.2021 733-k 2021 Linnavalitsuse juhtkonna tööjaotusest
106. 15.09.2021 732-k 2021 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
107. 15.09.2021 731-k 2021 Piletihinna kehtestamine
108. 15.09.2021 730-k 2021 Tunnitasu tariifi kooskõlastamine Narva Spordikooli Energia ujula kasutusse andmisel (MTÜ New Wave ja MTÜ Ujumisklubi Energia)
109. 15.09.2021 729-k 2021 Tunnitasu tariifi kooskõlastamine Narva Spordikooli Energia ruumi kasutusse andmisel (MTÜ Spordiklub Boxing-Energia)
110. 15.09.2021 728-k 2021 Linnavara tasuta kasutusse andmine (Narva Kesklinna Gümnaasium)
111. 15.09.2021 727-k 2021 Klassi täituvuse piirnormi kehtestamine Narva Kesklinna Gümnaasiumi klassides
112. 15.09.2021 726-k 2021 Hoolduse seadmine V.R.
113. 15.09.2021 725-k 2021 Hoolduse seadmine O.L.
114. 15.09.2021 724-k 2021 Hoolduse seadmine A.A.
115. 15.09.2021 723-k 2021 Hoolduse seadmine N.P.
116. 15.09.2021 722-k 2021 Hoolduse seadmine N.E.
117. 15.09.2021 721-k 2021 Hoolduse seadmine R.M.
118. 15.09.2021 720-k 2021 Narva Linnavalitsuse 12.05.2021.a korralduse nr 366-k „Hoolduse seadmine (hooldatav N.Š.)“ kehtetuks tunnistamine
119. 15.09.2021 719-k 2021 Narva Linnavalitsuse 11.12.2019.a korralduse nr 959-k „Hoolduse seadmine (hooldatav T.P.)“ kehtetuks tunnistamine
120. 15.09.2021 718-k 2021 Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (P. V.)