Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2021
(Kirjeid kokku: 1046)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
991. 03.02.2021 57-k 2021 Sihtasutuse Narva Linna Arendus nõukogu liikmete tagasikutsumine, uute liikmete nimetamine ja tasu kehtestamine
992. 03.02.2021 56-k 2021 Sihtasutuse Narva Linnaelamu nõukogu liikmete tagasikutsumine, uute liikmete nimetamine ja tasu kehtestamine
993. 03.02.2021 55-k 2021 Aktsiaseltsi Transservis-N nõukogu liikmete tagasikutsumine, uute liikmete nimetamine ja tasu kehtestamine
994. 03.02.2021 54-k 2021 Osaühingusse Narva Jäätmekäitluskeskus Narva linna esindaja nimetamine
995. 03.02.2021 53-k 2021 Aktsiaseltsi Narva Vesi Narva linna esindaja nimetamine
996. 29.01.2021 52-k 2021 Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjoni koosseisu kinnitamine
997. 28.01.2021 51-k 2021 Narva Linnavalitsuse 21.01.2021. a korralduse nr 47-k „Koolide töökorraldusest“ muutmine
998. 26.01.2021 50-k 2021 Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (I.F.)
999. 26.01.2021 49-k 2021 Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (I.D.)
1000. 22.01.2021 48-k 2021 Volitamine (V. S. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
1001. 21.01.2021 47-k 2021 Koolide töökorraldusest
1002. 20.01.2021 46-k 2021 Ehitusloa andmine (Peetri plats 5 // Malmi tn 2a)
1003. 20.01.2021 45-k 2021 Volitamine (G. P. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
1004. 20.01.2021 44-k 2021 Linnavalitsuse juhtkonna tööjaotusest
1005. 20.01.2021 43-k 2021 Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleilt Narva Linna Sotsiaalabiametile
1006. 20.01.2021 42-k 2021 Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna vara üleandmine Linnamajandusameti bilanssi
1007. 20.01.2021 41-k 2021 Linnavara mahakandmine
1008. 20.01.2021 40-k 2021 Tasandusrühma moodustamine Narva Lasteaias Tuluke
1009. 20.01.2021 39-k 2021 Laste arvu suurendamine Narva Lasteaia Kaseke lasteaiarühmas
1010. 20.01.2021 38-k 2021 Spordiklubidele toetuste eraldamise komisjoni moodustamine
1011. 20.01.2021 37-k 2021 Hoolduse seadmine L.V.
1012. 20.01.2021 36-k 2021 Hoolduse seadmine G.D.
1013. 20.01.2021 35-k 2021 Hoolduse seadmine M.R.
1014. 20.01.2021 34-k 2021 Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti investeeringute ja kulude üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilanssi
1015. 20.01.2021 33-k 2021 Narva linna omandis olevate kinnisasjade Kangelaste pr 3b ja Hariduse tänav L5 koormamine reaalservituutidega kinnisasja Kangelaste pr 3a kasuks
1016. 20.01.2021 32-k 2021 Kinnistu mõttelise osa valitseja määramine ja kinnistu mõttelise osa võtmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilanssi (Narva linn, A.Puškini tn 26)
1017. 20.01.2021 31-k 2021 Vara tasuta omandamine ja linnavarale valitseja määramine ning volituse andmine (Politsei- ja Piirivalveamet)
1018. 20.01.2021 30-k 2021 Narva Linnavalitsuse 17.12.2014 korralduse nr 1532-k „Munitsipaalomandis olevate ühiselamute võõrandamisele mittekuuluvateks tunnistamine” muutmine
1019. 20.01.2021 29-k 2021 Narva Linnavalitsuse liiklusohutuskomisjoni koosseisu kinnitamine
1020. 20.01.2021 28-k 2021 Kasutusloa andmine (Kuuse tn 32)