Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2021
(Kirjeid kokku: 1046)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
931. 22.12.2021 1024-k 2021 Tööstuspark INTEC-Nakro MTÜ-le maksusoodustuse andmine reklaami eksponeerimiseks aadressil Elektrijaama tee L2
932. 17.03.2021 177-k 2021 Tüve tn 18 katastriüksusele sihtotstarbe määramine
933. 10.11.2021 915-k 2021 Uusküla tn 15a asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (Narva linn, Uusküla tn 15 korteriühistu)
934. 26.11.2021 979-k 2021 Vabariikliku noorte pianistide instrumentaalkontserdi konkursi kontserdi hinna kehtestamine
935. 09.06.2021 438-k 2021 Vaeselapse tn 1 teenindusmaa määramine ja riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
936. 14.04.2021 253-k 2021 Vahtra tn 9 katastriüksusele sihtotstarbe määramine
937. 17.05.2021 378-k 2021 Vaideotsuse kinnitamine
938. 27.10.2021 841-k 2021 Vaie Narva Linnavalitsuse 01.09.2021 korralduse nr 678-k kehtetuks tunnistamise nõude läbivaatamine
939. 20.01.2021 31-k 2021 Vara tasuta omandamine ja linnavarale valitseja määramine ning volituse andmine (Politsei- ja Piirivalveamet)
940. 24.11.2021 959-k 2021 Vara tasuta omandamine ja linnavarale valitseja määramine ning volituse andmine (Politsei- ja Piirivalveamet)
941. 01.09.2021 677-k 2021 Vesiroosi tn 63a (AÜ Metsaonnid) ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine
942. 03.02.2021 62-k 2021 Viktoria tn 57a maaüksuse erastamine
943. 10.11.2021 923-k 2021 Volitamine (A. K. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
944. 11.01.2021 17-k 2021 Volitamine (A. M. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
945. 15.09.2021 717-k 2021 Volitamine (A. M. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
946. 06.01.2021 3-k 2021 Volitamine (A. R. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
947. 22.03.2021 206-k 2021 Volitamine (A. R. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
948. 03.02.2021 78-k 2021 Volitamine (A. S. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
949. 13.10.2021 818-k 2021 Volitamine (A. S. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
950. 06.01.2021 2-k 2021 Volitamine (A. V. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
951. 13.10.2021 819-k 2021 Volitamine (A. Y. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
952. 19.10.2021 838-k 2021 Volitamine (B. I. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
953. 12.05.2021 363-k 2021 Volitamine (D. S. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
954. 13.07.2021 551-k 2021 Volitamine (F. L. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
955. 20.01.2021 45-k 2021 Volitamine (G. P. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
956. 18.05.2021 380-k 2021 Volitamine (G. Š. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
957. 12.05.2021 361-k 2021 Volitamine (I. B. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
958. 30.04.2021 330-k 2021 Volitamine (I. S. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
959. 07.09.2021 699-k 2021 Volitamine (I. S. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
960. 14.04.2021 281-k 2021 Volitamine (J. A. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)