Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2022
(Kirjeid kokku: 903)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 05.01.2022 1-k 2022 Sihtasutuse Narva Linna Arendus nõukogu liikmete tagasikutsumine, uute liikmete nimetamine ja tasu kehtestamine
2. 05.01.2022 10-k 2022 Ehitusloa andmine (Karja tn 3 // Hariduse tänav L3 // Karja tänav L1 // Kraavi tänav // Vaeselapse tänav // Vestervalli tänav L2)
3. 02.02.2022 100-k 2022 Riigihanke „Dokumendihaldussüsteemi teenuse ostmine, juurutamine, andmete ületoomine, hooldus ja arendustööd“ avatud hankemenetluse korraldamine
4. 02.02.2022 101-k 2022 Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linna Kultuuriosakonnale
5. 07.02.2022 102-k 2022 Linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametist Narva Linnakantseleile
6. 07.02.2022 103-k 2022 Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjoni koosseisu kinnitamine
7. 09.02.2022 105-k 2022 Narva linna esindaja määramine Ida-Viru linnapiirkondade taaselustamise strateegia koostamise töörühma
8. 11.02.2022 106-k 2022 Kasutusloa andmine (Tallinna mnt 30)
9. 11.02.2022 107-k 2022 Natalja Šibalova tähtajatu üleviimine teisele ametikohale
10. 11.02.2022 108-k 2022 Jelena Skulatšova vabastamine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktori ametikohalt ja tähtajatu üleviimine teisele ametikohale
11. 16.02.2022 109-k 2022 Sihtasutuse Narva Linnaleht nõukogu liikme tagasiastumine
12. 05.01.2022 11-k 2022 Ehitusloa andmine (Linda tn 16)
13. 16.02.2022 110-k 2022 Linnavara üleandmine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametilt Narva Linna Sotsiaalabiametile
14. 16.02.2022 111-k 2022 Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti investeeringute üleandmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilanssi
15. 16.02.2022 112-k 2022 Narva linna üldplaneeringu koostamise protsessi juhtkomisjoni moodustamine ja kinnitamine
16. 16.02.2022 113-k 2022 Narva Linnavalitsuse Nimekomisjoni koosseisu kinnitamine
17. 16.02.2022 114-k 2022 Kohanime määramine (Suve tänav, Sügise tänav ja Talve tänav)
18. 16.02.2022 115-k 2022 Maaüksustele koha-aadresside määramine (Sügise tn 2, Sügise tn 4, Sügise tn 6, Sügise tn 8, Suve tn 1, Suve tn 2, Suve tn 3, Suve tn 4, Suve tn 5, Suve tn 6, Suve tn 7, Suve tn 8, Suve tänav, Sügise tänav ja Talve tänav)
19. 16.02.2022 116-k 2022 Rakvere tn 12a ja Rakvere tn 12b katastriüksuste liitmine
20. 16.02.2022 117-k 2022 Aniliini tn 24 maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine ning Aniliini tn 24 maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
21. 16.02.2022 118-k 2022 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kulli tn 4 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
22. 16.02.2022 119-k 2022 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Jalaka tn 14 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
23. 05.01.2022 12-k 2022 Ehitusloa andmine (Fama tn 4)
24. 16.02.2022 120-k 2022 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Puraviku tn 31 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
25. 16.02.2022 121-k 2022 Kinnistu asukohaga Narva, A. Puškini tn 64 võõrandamislepingust tuleneva trahvi määramine ja lepingu muutmine (Osaühing Aleana Kinnisvara)
26. 16.02.2022 122-k 2022 Narva Linnavalitsuse linnavarakomisjoni koosseisu kinnitamine
27. 16.02.2022 123-k 2022 Sundvalduse seadmine kinnistule Õhu tn 3 Osaühingu VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks
28. 16.02.2022 124-k 2022 Narva Linnavalitsuse 24.07.2013 korralduse nr 691-k „Munitsipaaleluruumi Hariduse tn 16-15 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine“ kehtetuks tunnistamine
29. 16.02.2022 125-k 2022 Narva Linnavalitsuse 22.06.2021 korralduse nr 488-k „Munitsipaaleluruumi Joala tn 11-28 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine“ kehtetuks tunnistamine
30. 16.02.2022 126-k 2022 Munitsipaalkorteri Vaivara tn 3-12 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine