Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2022
(Kirjeid kokku: 397)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
151. 30.03.2022 237-k 2022 Sihtasutuse Narva Sadam nõukogu liikme nimetamine
152. 30.03.2022 238-k 2022 Koha-aadressi määramine ja maa sihtotstarbe muutmine (Tiigi tn 5h)
153. 30.03.2022 239-k 2022 Valguse tn 31, 32 maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine ja ehitiste kõrvaldamiseks tähtaja määramine
154. 05.01.2022 24-k 2022 Narva Linnavalitsuse 20.12.2017 korralduse nr 1293-k „Aktsiaseltsi Transservis-N nõukogu liikmetele tasu kehtestamine“ kehtetuks tunnistamine
155. 30.03.2022 240-k 2022 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Raudsilla tn 1 ja Juhkentali tn L2 krundile elektripaigaldise rajamine)
156. 30.03.2022 241-k 2022 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kreenholmi tn 64 jalgpalli pneumohalli ning seda teenindavate ehitiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
157. 30.03.2022 242-k 2022 Ehitusloa andmine (Rakvere tn 22e)
158. 30.03.2022 243-k 2022 Ehitusloa andmine (Jalaka tn 33)
159. 30.03.2022 244-k 2022 Ehitusloa andmine (Kulgu tn 15)
160. 30.03.2022 245-k 2022 Kasutusloa andmine (Paadi tn 7)
161. 30.03.2022 246-k 2022 Narva Linnavalitsuse 16.03.2022 korralduse nr 198-k „Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjoni koosseisu kinnitamine“ muutmine
162. 30.03.2022 247-k 2022 Raieloa väljastamine (Kivipartner OÜ)
163. 30.03.2022 248-k 2022 Huvitegevuse ja huvihariduse toetuse andmine ja selle suuruste kinnitamine
164. 30.03.2022 249-k 2022 Narva spordikoolide tasuliste teenuste hinnakiri
165. 05.01.2022 25-k 2022 Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (I.I.)
166. 30.03.2022 250-k 2022 Narva Kunstikooli hoolekogu moodustamine
167. 30.03.2022 251-k 2022 Narva Paemurru Spordikooli rajatiste ja ruumide tasuta kasutusse andmine
168. 30.03.2022 252-k 2022 Tunnitasu tariifi kooskõlastamine Narva Spordikooli Energia ruumi kasutusse andmisel (MTÜ Narva Spordiklubi Galla)
169. 30.03.2022 253-k 2022 Piletihinna kehtestamine
170. 30.03.2022 254-k 2022 Soodustuse määramine teede ja tänavate sulgemise maksule (Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus)
171. 30.03.2022 255-k 2022 Hoolduse seadmine R.A.
172. 30.03.2022 256-k 2022 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
173. 30.03.2022 257-k 2022 Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
174. 30.03.2022 258-k 2022 Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori teenistusest vabastamine
175. 30.03.2022 259-k 2022 Avaliku konkursi väljakuulutamine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori vabaneva ametikoha täitmiseks
176. 05.01.2022 26-k 2022 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Savi tn 16 ühepereelamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
177. 30.03.2022 260-k 2022 Avaliku konkursi „Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja vaba ametikoha täitmine“ luhtunuks tunnistamine
178. 04.04.2022 261-k 2022 Hanke "Narva linna ametlike teadete avaldamine kohalikus ajalehes 2022. aastal" tulemuste kinnitamine ja ametlike teadete avaldamise koha määramine
179. 04.04.2022 262-k 2022 Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori ülesannete täitmine
180. 11.04.2022 264-k 2022 Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine