Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2022
(Kirjeid kokku: 397)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
181. 13.04.2022 265-k 2022 Aktsiaseltsi Transservis-N 2021.aasta majandusaasta aruande kinnitamine
182. 13.04.2022 266-k 2022 Aktsiaseltsi Transservis-N nõukogu liikme tagasiastumine
183. 13.04.2022 267-k 2022 Narva Linnavalitsuse linnavarakomisjoni koosseisu kinnitamine
184. 13.04.2022 268-k 2022 Munitsipaalkorteri aadressil Rahu tänav 20-24 Narvas üürile andmine
185. 13.04.2022 269-k 2022 Munitsipaaleluruumide üürile andmine
186. 07.01.2022 27-k 2022 Sihtasutuse Narva Haigla nõukogu liikmete tagasikutsumine, uute liikmete nimetamine ja tasu kehtestamine
187. 13.04.2022 270-k 2022 Munitsipaalkorteri Võidu prospekt 7-2 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
188. 13.04.2022 271-k 2022 Pärandvarale valitseja määramine ning pärandvara bilanssi võtmine (korteriomand asukohaga Narva linn, Sepa tn 3 - 40)
189. 13.04.2022 272-k 2022 Ühtse kuutasu kehtestamine Narvas Haigla tänav 6 hoones asuvate ruumide kasutamise eest (MTÜ Uus Sild)
190. 13.04.2022 273-k 2022 Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti investeeringute ja kulude üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilanssi
191. 13.04.2022 274-k 2022 1.Jõe tn 17 paadislip keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine
192. 13.04.2022 275-k 2022 Sundvalduse seadmine kinnistule Rüütli tn 6 osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks
193. 13.04.2022 276-k 2022 Raudsilla tn 1 kinnistu jagamine
194. 13.04.2022 277-k 2022 P. Kerese tn 26a maa sihtotstarbe ja teenindamiseks vajaliku maa määramine
195. 13.04.2022 279-k 2022 Narva Linnavalitsuse 04.11.1999 korralduse nr 2812-k punkti 1 ja 2 kehtetuks tunnistamine ja ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine
196. 10.01.2022 28-k 2021 Avaliku konkursi väljakuulutamine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja vaba ametikoha täitmiseks
197. 13.04.2022 280-k 2022 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Jõesuu tn 119 väikeelamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
198. 13.04.2022 281-k 2022 Ehitusloa andmine (Sibula tn 26)
199. 13.04.2022 282-k 2022 Ehitusloa andmine (1.Jõe tn 46)
200. 13.04.2022 283-k 2022 Ehitusloa andmine (Kadastiku tn 33a // 33b)
201. 13.04.2022 284-k 2022 Kasutusloa andmine (Äkkeküla tee 12 )
202. 13.04.2022 285-k 2022 Kasutusloa andmine (A.-A. Tiimanni tn 1c)
203. 13.04.2022 286-k 2022 Volitamine (S. B. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
204. 13.04.2022 287-k 2022 Volitamine (S. D. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
205. 13.04.2022 288-k 2022 Volitamine (E. D. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
206. 13.04.2022 289-k 2022 Volitamine (P. K. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
207. 13.04.2022 290-k 2022 Volitamine (G. M. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
208. 13.04.2022 291-k 2022 Hoolduse seadmine M.P.
209. 13.04.2022 292-k 2022 Hoolduse seadmine N.G.
210. 13.04.2022 293-k 2022 Hoolduse seadmine O.S.