Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2022
(Kirjeid kokku: 397)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
211. 13.04.2022 294-k 2022 Hoolduse seadmine Z.P.
212. 13.04.2022 295-k 2022 Koolieelse lasteasutuse töötaja lõunasöögi hinna kehtestamine
213. 13.04.2022 296-k 2022 Narva Täiskasvanute Kooli hoolekogu moodustamine
214. 13.04.2022 297-k 2022 Narva Paemurru Spordikooli hoolekogu moodustamine
215. 13.04.2022 298-k 2022 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
216. 18.04.2022 299-k 2022 Aktsiaseltsi Transservis-N nõukogu liikme nimetamine
217. 19.01.2022 30-k 2022 Narva Linnavalitsuse 14.11.2018 korralduse nr 981-k „Riigihanke “Narva linna haljasalade hooldustööd 2019-2023” avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine“ muutmine
218. 21.04.2022 300-k 2022 Linnavalitsuse istungi läbiviimise aja muutmine
219. 21.04.2022 301-k 2022 Ehitusloa andmine (Pähklimäe tn 3c)
220. 28.04.2022 302-k 2022 Narva Laste Loomemaja tasuliste teenuste hinnakirja kehtestamine
221. 28.04.2022 303-k 2022 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
222. 28.04.2022 304-k 2022 Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
223. 28.04.2022 305-k 2022 Narva Linnavalitsuse 19.01.2022 korralduse nr 49-k „Ajutise komisjoni moodustamine“ muutmine
224. 28.04.2022 306-k 2022 Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (A. Z.)
225. 28.04.2022 307-k 2022 Hoolduse seadmine O.D.
226. 28.04.2022 308-k 2022 Hoolduse seadmine S.P.
227. 28.04.2022 309-k 2022 Hoolduse seadmine V.K.
228. 19.01.2022 31-k 2022 Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjoni koosseisu kinnitamine
229. 28.04.2022 310-k 2022 Hoolduse seadmine L.S.
230. 28.04.2022 311-k 2022 Hoolduse seadmine G.N.
231. 28.04.2022 312-k 2022 Hoolduse seadmine L.N.
232. 28.04.2022 313-k 2022 Hoolduse seadmine N.B.
233. 28.04.2022 314-k 2022 Vaie 05.02.2021. a ettekirjutuse nr 2112899/00015 ja vaie 24.03.2022. a haldusakti nr 1-13.2/380-5 peale tühistamise nõudes läbivaatamine
234. 28.04.2022 315-k 2022 Kadastiku tn 57a kinnistu jagamine
235. 28.04.2022 316-k 2022 Koha-aadressi määramine (Vestervalli tn 15a)
236. 28.04.2022 317-k 2022 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tallinna mnt 15a eraparklate ja avaliku kõnnitee rajamine Narva Linnavolikogu 23.05.2001. a otsusega nr 277/40 kehtestatud Narvas Tallinna mnt 7-13a detailplaneeringu alusel)
237. 28.04.2022 318-k 2022 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Sepa põik 1 ja Sepa tn krundile elektripaigaldise rajamine)
238. 28.04.2022 319-k 2022 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kulli tn 11 hooajalise elamu laiendamine ilma detailplaneeringut koostamata)
239. 19.01.2022 32-k 2022 Narva Linnavalitsuse linnavarakomisjoni koosseisu kinnitamine
240. 28.04.2022 320-k 2022 Ehitusloa andmine (Sepa põik 1 // Sepa tänav)