Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2022
(Kirjeid kokku: 397)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
241. 28.04.2022 321-k 2022 Ehitusloa andmine (Savi tn 16)
242. 28.04.2022 322-k 2022 Kasutusloa andmine (4. Roheline tn 8)
243. 28.04.2022 324-k 2022 Narva linna omandis olevate kinnisasjade A.Puškini tn L2, A-A. Tiimanni tn 2a, L1, Energia tn 6, Kreenholmi tn L3, Linda tn L1, P.Kerese tn 17b, 20/22, 35, J1, L1, L2, L3, L4, P.Kerese väljak, Peaalajaama tänav, Peetri p
244. 28.04.2022 325-k 2022 Narva linna omandis olevate kinnisasjade koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuks (Hariduse tänav 10, L3, Karja tn 3, L1, Kraavi tänav, Vaeslapse tänav, Vestervalli tn 15, J1, L2)
245. 28.04.2022 326-k 2022 Narva linna omandis olevate kinnisasjade Hariduse tn L3, L4, A. Puškini tn L4, L5 koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuks
246. 28.04.2022 327-k 2022 Narva Linnavalitsuse 20.10.2010 korralduse nr 1288-k „Munitsipaaleluruumi Aleksander Puškini tn 45a-16 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine“ kehtetuks tunnistamine
247. 28.04.2022 328-k 2022 Munitsipaaleluruumi Aleksander Puškini tänav 45 - 51 Narvas otsustuskorras võõrandamine
248. 28.04.2022 329-k 2022 Munitsipaaleluruumi Paul Kerese tänav 24 - 27 Narvas otsustuskorras võõrandamine
249. 19.01.2022 33-k 2022 Asustamata eluruumide võõrandamine suulisel avalikul enampakkumisel
250. 28.04.2022 330-k 2022 Munitsipaaleluruumi Uusküla tänav 10 - 7 Narvas otsustuskorras võõrandamine
251. 28.04.2022 331-k 2022 Asustamata eluruumide võõrandamine suulisel avalikul enampakkumisel
252. 28.04.2022 332-k 2022 Korteriomandi omandamine vahetamise teel (Narva linn, A. Daumani tn 18-77 ja Narva linn, Kalda tn 12-31)
253. 28.04.2022 333-k 2022 Sihtasutuse Narva Linnaleht nõukogu liikme tagasiastumine
254. 28.04.2022 334-k 2022 Sihtasutuse Narva Linnaleht nõukogu liikmete nimetamine
255. 28.04.2022 335-k 2022 Narva Linnavalitsuse 30.03.2022 korralduse nr 259-k „Avaliku konkursi väljakuulutamine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori vabaneva ametikoha täitmiseks“ muutmine
256. 28.04.2022 336-k 2022 Sundvalduse seadmine Narva linna kasuks avalikes huvides vajaliku tehnovõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks
257. 28.04.2022 337-k 2022 Sundvalduse seadmine Narva linna kasuks avalikes huvides vajaliku tehnovõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks
258. 28.04.2022 338-k 2022 Linnavara (hoonete asukohaga Viru 9a ja Viru 9b, Narva) hävitamine (lammutamine)
259. 04.05.2022 339-k 2022 Sihtasutuse Narva Linnaleht nõukogu liikme tagasiastumine
260. 19.01.2022 34-k 2022 Teede ja tänavate sulgemise maksu soodustuse määramine ASi Narva Soojusvõrk alltöövõtjatele
261. 04.05.2022 340-k 2022 Sihtasutuse Narva Linnaleht nõukogu liikme nimetamine
262. 04.05.2022 341-k 2022 Karja tn 2 kinnisasjale sundvalduse seadmine osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks
263. 04.05.2022 342-k 2022 Aniliini tn 45 maaüksusele sihtotstarbe määramine
264. 04.05.2022 343-k 2022 Maa-alade kasutamine kevadlaada korraldamiseks (Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus)
265. 04.05.2022 344-k 2022 Narvas Energia tn 4b hoones asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine (Mittetulundusühing KLUBI STEPIHUNT)
266. 04.05.2022 345-k 2022 Avaliku ürituse „Tallinn - Narva Music Week 2022“ loa taotluse rahuldamine
267. 04.05.2022 346-k 2022 Avaliku ürituse „Euroopa päev 2022“ loa taotluse rahuldamine
268. 04.05.2022 347-k 2022 Avaliku ürituse „Kevadlaat 2022“ loa taotluse rahuldamine
269. 04.05.2022 348-k 2022 Konkursi väljakuulutamine Narva Paju Kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks
270. 04.05.2022 349-k 2022 Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine