Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2022
(Kirjeid kokku: 397)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
271. 19.01.2022 35-k 2022 Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti investeeringute ja kulude üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilanssi
272. 04.05.2022 350-k 2022 Narvas Peetri pl 3 hoones asuva ruumi tasuta kasutusse andmine (MTÜ Narva linna Ukraina kaasmaalaskond)
273. 11.05.2022 351-k 2022 Narva Linnavalitsuse linnavarakomisjoni koosseisu kinnitamine
274. 11.05.2022 352-k 2022 Rahanõude lootusetuks tunnistamine ja lootusetu rahanõude mahakandmine (AS Narva Bussiveod)
275. 11.05.2022 353-k 2022 Narva linna omandis oleva kinnistu Kulgusadama tee L3 koormamine isikliku kasutusõigusega Eesti Vabariigi kasuks Siseministeeriumi kaudu
276. 11.05.2022 354-k 2022 Kinnistute valitseja nimetamine ja kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilanssi
277. 11.05.2022 355-k 2022 Rahu tn 31 kinnisasjale sundvalduse seadmine osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks
278. 11.05.2022 356-k 2022 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Haigla tn 5 ajutise avaliku parkimisplatsi rajamine)
279. 11.05.2022 357-k 2022 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tehase tn 38, 40, 42, 44 tööstushoone püstitamine Narva Linnavolikogu 20.11.2014. a otsusega nr 134 kehtestatud Kulgu tööstusala detailplaneeringu alusel)
280. 11.05.2022 358-k 2022 Ehitusloa andmine (26. Juuli tn 4 // 26. Juuli tn 4a // 26. Juuli tänav // Proletariaadi tänav L3)
281. 11.05.2022 359-k 2022 Ehitusloa andmine (Tallinna mnt 40)
282. 19.01.2022 36-k 2022 Avaliku ürituse „Talvemüük“ loa taotluse rahuldamine
283. 11.05.2022 360-k 2022 Ehitusloa andmine (Rahnu tn 3)
284. 11.05.2022 361-k 2022 Kasutusloa andmisest keeldumine (Aasa tn 8)
285. 11.05.2022 362-k 2022 Laste arvu suurendamine Narva Lasteaia Potsataja lasteaiarühmas
286. 11.05.2022 363-k 2022 Narva Sotsiaaltöökeskuse teenuste hinnakirja kehtestamine
287. 11.05.2022 364-k 2022 Narva Sotsiaaltöökeskuse poolt osutatava asendushooldusteenuse maksumuse kehtestamine
288. 11.05.2022 365-k 2022 Narva Sotsiaaltöökeskuse poolt osutatavate teenuste raames toitlustamise maksumuse kehtestamine
289. 11.05.2022 366-k 2022 Volitamine (M. S. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
290. 11.05.2022 367-k 2022 Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (T. M.)
291. 11.05.2022 368-k 2022 Narva Linnavalitsuse 19.08.2020.a korralduse nr 525-k "Hoolduse seadmine (hooldatav Y.B.)" kehtetuks tunnistamine
292. 11.05.2022 369-k 2022 Narva Linnavalitsuse 03.03.2021.a korralduse nr 147-k "Hoolduse seadmine (hooldatav K.L.)" kehtetuks tunnistamine
293. 19.01.2022 37-k 2022 Avaliku ürituse „Narva Tänavamüük“ loa taotluse rahuldamine
294. 11.05.2022 370-k 2022 Hoolduse seadmine S.F.
295. 11.05.2022 371-k 2022 Hoolduse seadmine M.T.
296. 11.05.2022 372-k 2022 Hoolduse seadmine E.P.
297. 11.05.2022 373-k 2022 Hoolduse seadmine E.I.
298. 11.05.2022 374-k 2022 Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
299. 20.05.2022 375-k 2022 Volitamine (S K. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
300. 25.05.2022 376-k 2022 Linnavara kõlbmatuks tunnistamine ja Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti bilansist mahakandmine