Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2022
(Kirjeid kokku: 397)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
301. 25.05.2022 377-k 2022 Linna lipu heiskamine
302. 25.05.2022 378-k 2022 Narva noorteprojektide komisjoni moodustamine
303. 25.05.2022 379-k 2022 Suvelaagris osalemise hinna kehtestamine
304. 19.01.2022 38-k 2022 Maa sihtotstarbe määramine ja arvamuse andmine Kalda tn 2 maaüksuse riigi omandisse jätmiseks
305. 25.05.2022 380-k 2022 Narva Linna Sotsiaalabiameti 19.04.2022 käskkirja nr 1.8/3797 peale esitatud vaide läbivaatamine
306. 25.05.2022 381-k 2022 Volitamine (alaealise E.L. huvide esindamine eestkostja Narva linna poolt)
307. 25.05.2022 382-k 2022 Volitamine (M. R. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
308. 25.05.2022 383-k 2022 Hoolduse seadmine V.P.
309. 25.05.2022 384-k 2022 Hoolduse seadmine I.G.
310. 25.05.2022 385-k 2022 Hoolduse seadmine N.K.
311. 25.05.2022 386-k 2022 Hoolduse seadmine N.A.
312. 25.05.2022 387-k 2022 Hoolduse seadmine A.F.
313. 25.05.2022 388-k 2022 Hoolduse seadmine N.G.
314. 25.05.2022 389-k 2022 Hoolduse seadmine L.G.
315. 19.01.2022 39-k 2022 Ehitusloa andmine (Rööpa tn 16)
316. 25.05.2022 390-k 2022 Hoolduse seadmine N.K.
317. 25.05.2022 391-k 2022 Aiandusühistu RADOST üldmaa ostueesõigusega erastamine (Rõõmu-Unistuse kraav V1)
318. 25.05.2022 392-k 2022 Kaalika tn 12a maaüksusele sihtotstarbe määramine
319. 25.05.2022 393-k 2022 Antenni tn 21, Antenni tn 22 riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
320. 25.05.2022 394-k 2022 Suur tn 12 kinnisasjale sundvalduse seadmine osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks
321. 25.05.2022 395-k 2022 A-A. Tiimanni tn 2 kinnisasjale sundvalduse seadmine osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks
322. 25.05.2022 396-k 2022 Omandatud korteriomandi bilanssi võtmine (Narva linn, A. Daumani tn 18-77)
323. 25.05.2022 397-k 2022 Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, A.Daumani tn 18-77 võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine ning SA Narva Linnaelamu haldamisele üleandmine
324. 25.05.2022 398-k 2022 Munitsipaaleluruumide üürile andmine
325. 25.05.2022 399-k 2022 Munitsipaalkorteri Albert-August Tiimanni tn 2-108 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
326. 05.01.2022 4-k 2022 Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti investeeringute üleandmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilanssi
327. 19.01.2022 40-k 2022 Ehitusloa andmine (Hariduse tn 3 // Hariduse jalgtee // Kraavi tänav // Kraavi tn 2 // Karja tn 3 // Vestervalli tänav L2)
328. 25.05.2022 400-k 2022 Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti investeeringute ja kulude üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilanssi
329. 25.05.2022 401-k 2022 Avaliku ürituse „Vägilase jooks Narva 2022“ loa taotluse rahuldamine
330. 25.05.2022 402-k 2022 Avaliku ürituse „Narva Päevad“ loa taotluse rahuldamine