Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2022
(Kirjeid kokku: 397)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
331. 25.05.2022 403-k 2022 Avaliku ürituse „Eesti Saunakultuuri Päevad“ loa taotluse rahuldamine
332. 25.05.2022 404-k 2022 Avaliku ürituse „Narva Maitsed“ loa taotluse rahuldamine
333. 25.05.2022 405-k 2022 Ehitusloa andmine (A. Puškini tn 3 // 3a)
334. 31.05.2022 406-k 2022 Volitamine (V. J. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
335. 31.05.2022 407-k 2022 Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (T. U.)
336. 31.05.2022 408-k 2022 Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
337. 08.06.2022 409-k 2022 Ajutise komisjoni moodustamine
338. 19.01.2022 41-k 2022 Ehitusloa andmine (A.Daumani tn 30)
339. 08.06.2022 410-k 2022 Narva Linnavalitsuse 25.05.2022 korralduse nr 379-k „Suvelaagris osalemise hinna kehtestamine“ muutmine
340. 08.06.2022 413-k 2022 Volitamine (R. K. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
341. 08.06.2022 415-k 2022 Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (L. S.)
342. 08.06.2022 419-k 2022 Munitsipaalkorteri aadressil Võidu pr 8-59 Narvas üürile andmine
343. 19.01.2022 42-k 2022 Ehitusloa andmine (Hele tn 25)
344. 08.06.2022 421-k 2022 Munitsipaaleluruumi Rahu tänav 8 - 17 Narvas otsustuskorras võõrandamine
345. 08.06.2022 422-k 2022 Munitsipaaleluruumi A-A.Tiimanni tänav 6 - 156 Narvas otsustuskorras võõrandamine
346. 08.06.2022 423-k 2022 Nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Narva linna kasuks (Eesti Vabariigile kuuluv kinnistu)
347. 08.06.2022 424-k 2022 Isikliku kasutusõiguse seadmine kinnistule asukohaga Kangelaste prospekt L3, Narva (katastritunnus 51102:006:0062)
348. 08.06.2022 425-k 2022 Narva linna omandis oleva kinnisasja Juhkentali tänav L2 koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuks
349. 08.06.2022 426-k 2022 Narvas A.-A. Tiimanni tn 10b asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (Narva linn, Partisani tn 7 korteriühistu, Narva linn, Partisani tn 9 korteriühistu, Narva linn, A.-A. Tiimanni tn 10 korteriühistu Narva linn, M
350. 08.06.2022 427-k 2022 Avaliku ürituse „Narva Energiajooks“ loa taotluse rahuldamine
351. 08.06.2022 428-k 2022 Mätta tn 9 ja Mätta tn 9a katastriüksuste liitmine
352. 08.06.2022 429-k 2022 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Sõpruse tn 5 // 13 // 21 // Värske tn 2a // 4a // Vesiliilia üldmaa 1, Sõpruse tn L1, Sõpruse tn L2, Sõpruse kraavi, Masti krundile elektripaigaldise rajamine)
353. 19.01.2022 43-k 2022 Kasutusloa andmisest keeldumine (Vaivara tn 2)
354. 08.06.2022 430-k 2022 P. Kerese tn 4 kinnisasjale sundvalduse seadmine osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks
355. 08.06.2022 431-k 2022 P. Kerese tn 19 kinnisasjale sundvalduse seadmine osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks
356. 08.06.2022 432-k 2022 P. Kerese tn 36 kinnisasjale sundvalduse seadmine osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks
357. 08.06.2022 433-k 2022 Kreenholmi tn 15 kinnisasjale sundvalduse seadmine osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks
358. 08.06.2022 434-k 2022 Laenulepingu sõlmimise korraldamine
359. 08.06.2022 435-k 2022 Narva Linnavalitsuse 28.02.2022.a korralduse nr 163-k „Narva linna 2022. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine
360. 08.06.2022 436-k 2022 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine