Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2022
(Kirjeid kokku: 397)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
361. 08.06.2022 437-k 2022 Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
362. 08.06.2022 438-k 2022 Avaliku konkursi Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori vabaneva ametikoha täitmiseks luhtunuks tunnistamine
363. 15.06.2022 439-k 2022 Raieloa väljastamine (AS YIT Eesti)
364. 19.01.2022 44-k 2022 Ehitusloa andmine ( A.Puškini tn 33a )
365. 15.06.2022 440-k 2022 Kasutusloa andmine (Kadastiku tn 35a, Kadastiku tn 35b, Kadastiku tn 33b)
366. 15.06.2022 441-k 2022 Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
367. 22.06.2022 442-k 2022 Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (V. G.)
368. 22.06.2022 443-k 2022 Hoolduse seadmine J.L.
369. 22.06.2022 444-k 2022 Hoolduse seadmine N.B.
370. 22.06.2022 445-k 2022 Hoolduse seadmine L.V.
371. 22.06.2022 446-k 2022 Hoolduse seadmine B.S.
372. 22.06.2022 447-k 2022 Hoolduse seadmine S.K.
373. 22.06.2022 448-k 2022 Tuleviku tn 8 kinnisasjale sundvalduse seadmine osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks
374. 22.06.2022 449-k 2022 Vaie 09.05.2022. a ettekirjutus-hoiatuse nr. 1-13.2/1087 sunniraha kohaldamise osas tühistamise ning ettekirjutuse nr.1-13.2/3785 uue ehitusseadustiku kohase täitmise tähtaja määramise nõudes läbivaatamine
375. 19.01.2022 45-k 2022 Ehitusloa andmine (Kreenholmi tn 18a // P. Kerese tn 21)
376. 22.06.2022 450-k 2022 Narva Catering OÜ kaebuse lahendamine ja avaliku enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmine
377. 22.06.2022 451-k 2022 Munitsipaaleluruumide üürile andmine
378. 22.06.2022 452-k 2022 Linnavara üürilepingu sõlmimine (garaažiboks nr 11 asukohaga P. Kerese tn 28, Narva)
379. 22.06.2022 453-k 2022 Avaliku ürituse „Jaanipidu“ loa taotluse rahuldamine
380. 22.06.2022 454-k 2022 Avaliku ürituse „Tactical Foodpack Expedition Estonia seiklusretk“ loa taotluse rahuldamine
381. 22.06.2022 455-k 2022 Avaliku ürituse „M. Chagali mälestusüritus“ loa taotluse rahuldamine
382. 22.06.2022 456-k 2022 Avaliku ürituse „Narva Jõe päev“ loa taotluse rahuldamine
383. 22.06.2022 457-k 2022 Narva Linnavalitsuse 16.03.2022.a korralduse nr 231-k „Narva linna 2022.aasta eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes“ muutmine
384. 22.06.2022 458-k 2022 Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
385. 22.06.2022 459-k 2022 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Rahu tn 12a avaliku parkla rajamine Rahu tänava detailplaneeringu alusel)
386. 19.01.2022 46-k 2022 Ehitusloa andmine ( Lavretsovi tn 8)
387. 06.07.2022 460-k 2022 Narva Paju Kooli direktori ametisse kinnitamine
388. 06.07.2022 461-k 2022 Hoolduse seadmine J.V.
389. 06.07.2022 462-k 2022 Hoolduse seadmine A.K.
390. 06.07.2022 463-k 2022 Hoolduse seadmine Z.T.