Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2022
(Kirjeid kokku: 397)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
391. 06.07.2022 464-k 2022 Hoolduse seadmine G.K.
392. 06.07.2022 465-k 2022 Tallinna mnt 43 ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ning avaliku väljapaneku korraldamine
393. 06.07.2022 466-k 2022 Mulla tn 44 teenindusmaa määramine ja riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
394. 06.07.2022 467-k 2022 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Herilase tn 16 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
395. 06.07.2022 468-k 2022 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Väikesaare tn 33 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
396. 06.07.2022 469-k 2022 Asustamata eluruumide võõrandamine suulisel avalikul enampakkumisel
397. 19.01.2022 47-k 2022 Ehitusloa andmine (Aleksander Puškini tänav L1 // Kosmonaudi tänav // Linda tänav L1 // Malmi tänav L2)
398. 06.07.2022 470-k 2022 Ühtse kuutasu kehtestamine Narvas Raudtee tänav 5 hoones asuvate ruumide kasutamise eest (SA Narva Kant)
399. 06.07.2022 471-k 2022 Narvas Linda tn 4 hoones asuva ruumi tasuta kasutusse andmine ning ühtse kuutasu kehtestamine selle ruumi kasutamise eest (Mittetulundusühing Pale Alison)
400. 06.07.2022 472-k 2022 Maa-alade kasutamine suvelaada korraldamiseks (Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus)
401. 06.07.2022 473-k 2022 Avaliku ürituse „NARVA TÄNAVAMÜÜK“ loa taotluse rahuldamine
402. 06.07.2022 474-k 2022 Avaliku ürituse „Suvelaat“ loa taotluse rahuldamine
403. 06.07.2022 475-k 2022 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
404. 06.07.2022 476-k 2022 Kasutusloa andmine (A. Daumani tn 30)
405. 06.07.2022 477-k 2022 Narvas Tuleviku tn 10a asuva maa-ala osade tasuta kasutusse andmine (eraisik J. R.)
406. 06.07.2022 478-k 2022 Avaliku ürituse „Infotelk Ukraina põgenikele ja suveüritus vabatahtlikele“ loa taotluse rahuldamine
407. 06.07.2022 479-k 2022 Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
408. 19.01.2022 48-k 2022 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti investeeringute ja linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilanssi
409. 06.07.2022 480-k 2022 Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (L. N.)
410. 06.07.2022 481-k 2022 Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (Y. S.)
411. 20.07.2022 483-k 2022 Piletihinna kehtestamine
412. 20.07.2022 484-k 2022 Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
413. 20.07.2022 485-k 2022 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
414. 20.07.2022 486-k 2022 Ettevõtlustoetuse taotluste hindamiskomisjoni koosseisu kinnitamine
415. 20.07.2022 487-k 2022 Ettevõtlustoetuse andmise korra vormide kinnitamine
416. 20.07.2022 489-k 2022 Ehitusloa andmine (Jalaka tn 33)
417. 19.01.2022 49-k 2022 Ajutise komisjoni moodustamine
418. 20.07.2022 490-k 2022 Kasutusloa andmine (A.-A. Tiimanni tn 1c )
419. 20.07.2022 491-k 2022 Väikesaare tn 1 ja Väikesaare tn 5 kinnisasjade liitmine
420. 20.07.2022 492-k 2022 Tee ehitusloa andmine (A. Daumani tn 13 // 13a // Ancis Daumani tänav J6 // Rakvere tn 71b)