Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2022
(Kirjeid kokku: 397)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
61. 16.02.2022 156-k 2022 Narva Linnavalitsuse 04.03.2020. a korralduse nr 169-k „Narva Spordikeskuse tasuliste teenuste hinnakiri“ muutmine
62. 16.02.2022 157-k 2022 Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile
63. 16.02.2022 158-k 2022 Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleilt Narva Linna Sotsiaalabiametile
64. 16.02.2022 159-k 2022 Teenetemärkide komisjoni kinnitamine
65. 05.01.2022 16-k 2022 Narva Linnavalitsuse liiklusohutuskomisjoni koosseisu kinnitamine
66. 18.02.2022 160-k 2022 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Võidu pr 17 korterelamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
67. 21.02.2022 161-k 2022 Osakasutusloa andmine (Hariduse tn 11)
68. 22.02.2022 162-k 2022 Autasustamine Narva linna teenetemärgiga
69. 28.02.2022 163-k 2022 Narva linna 2022. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest
70. 28.02.2022 164-k 2022 Narva Linnavalitsuse liiklusohutuskomisjoni koosseisu kinnitamine
71. 02.03.2022 165-k 2022 Koha-aadressi määramine (Aleksei Juhhanovi tn 13)
72. 02.03.2022 166-k 2022 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Viru tn 3 avaliku parkimisplatsi rajamine)
73. 02.03.2022 167-k 2022 Ehitusloa andmine (Raudsilla tn 1)
74. 02.03.2022 168-k 2022 Ehitusloa andmine (Mulla tn 30)
75. 02.03.2022 169-k 2022 Kasutusloa andmine (Sõpruse tn 5)
76. 05.01.2022 17-k 2022 Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti investeeringute ja kulude üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilanssi
77. 02.03.2022 170-k 2022 Kasutusloa andmine (A. Daumani tn 2d)
78. 02.03.2022 171-k 2022 Narva linna omandis olevate kinnistute Nahavabriku tänav L2 ja Elektrijaama tee L5 koormamine isikliku kasutusõigusega Telia Eesti Aktsiaseltsi kasuks
79. 02.03.2022 172-k 2022 Narva linna omandis olevate kinnisasjade Pähklimäe tn 3, Kangelaste pr L2, 16a, T4, 8d, T1, L4, L3, J3, J1 koormamine isikliku kasutusõigusega AS Narva Vesi kasuks
80. 02.03.2022 173-k 2022 Narva Linnavalitsuse 04.04.2018.a korralduse nr 277-k „Hoolduse seadmine (hooldatav A.F.)“ kehtetuks tunnistamine
81. 02.03.2022 174-k 2022 Hoolduse seadmine K.G.
82. 02.03.2022 175-k 2022 Hoolduse seadmine I.D.
83. 02.03.2022 176-k 2022 Hoolduse seadmine A.F.
84. 02.03.2022 177-k 2022 Loa andmine spordiürituste korraldamiseks
85. 02.03.2022 178-k 2022 Huvitegevuse ja huvihariduse toetuse andmise komisjoni moodustamine
86. 02.03.2022 179-k 2022 Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleilt Narva Linna Sotsiaalabiametile
87. 05.01.2022 18-k 2022 Narva Kesklinna Gümnaasiumi hoolekogu moodustamine
88. 02.03.2022 180-k 2022 Hankekomisjoni moodustamine hanke "Narva linna ametlike teadete avaldamine kohalikus ajalehes 2022. aastal" läbiviimiseks
89. 02.03.2022 181-k 2022 Volitamine (M. M. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
90. 02.03.2022 182-k 2022 Volitamine (S. L. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)