Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2022
(Kirjeid kokku: 397)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
91. 04.03.2022 183-k 2022 Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (N. R.)
92. 04.03.2022 184-k 2022 Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (V. S.)
93. 07.03.2022 185-k 2022 Raieloa väljastamine (AS YIT Eesti)
94. 10.03.2022 186-k 2022 Linnavara tasuta kasutusse andmine (Integratsiooni Sihtasutus)
95. 10.03.2022 187-k 2022 Volitamine (T. V. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
96. 16.03.2022 188-k 2022 Koha-aadressi määramine (Joala tn 49)
97. 16.03.2022 189-k 2022 P. Kerese tn 28 ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine
98. 05.01.2022 19-k 2022 Hoolduse seadmine G.V.
99. 16.03.2022 190-k 2022 A. Puškini tn 27a ja Fama tänav L2 kinnisasjade piiri muutmine
100. 16.03.2022 191-k 2022 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tormi tn 25 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
101. 16.03.2022 192-k 2022 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Äkkeküla tee, Äkkeküla tee 12 avalike teede, sadeveetorustiku ja elektripaigaldise rajamine...)
102. 16.03.2022 193-k 2022 Projekteerimistingimuste kinnitamine (1. Jõe tn 46 ühepereelamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
103. 16.03.2022 194-k 2022 Kasutusloa andmine (sademevee- ja drenaažitorustik)
104. 16.03.2022 195-k 2022 Kasutusloa andmine (Looga tn 23)
105. 16.03.2022 196-k 2022 Kasutusloa andmine (Tuleviku tänav)
106. 16.03.2022 197-k 2022 Narva linna esindamine korteriühistutes
107. 16.03.2022 198-k 2022 Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjoni koosseisu kinnitamine
108. 16.03.2022 199-k 2022 Munitsipaaleluruumi Pähklimäe tänav 7 - 13 Narvas otsustuskorras võõrandamine
109. 05.01.2022 2-k 2022 Sihtasutuse Narva Linnaelamu nõukogu liikmete tagasikutsumine, uute liikmete nimetamine ja tasu kehtestamine
110. 05.01.2022 20-k 2022 Hoolduse seadmine R.T.
111. 16.03.2022 200-k 2022 Munitsipaaleluruumi Pähklimäe tänav 6 - 51 Narvas otsustuskorras võõrandamine
112. 16.03.2022 201-k 2022 Munitsipaaleluruumi Tallinna mnt 56 - 51 Narvas otsustuskorras võõrandamine
113. 16.03.2022 202-k 2022 Munitsipaaleluruumi Rakvere tänav 30-87 Narvas otsustuskorras võõrandamine
114. 16.03.2022 203-k 2022 Munitsipaaleluruumi Kreenholmi tänav 26 - 83 Narvas otsustuskorras võõrandamine
115. 16.03.2022 204-k 2022 Munitsipaalkorteri aadressil Energia tänav 1-18 Narvas üürile andmine
116. 16.03.2022 205-k 2022 Munitsipaalkorteri aadressil Vaivara tänav 3-12 Narvas üürile andmine
117. 16.03.2022 206-k 2022 Munitsipaaleluruumide üürile andmine
118. 16.03.2022 207-k 2022 Asustamata eluruumide (korteriomandite) võõrandamine kirjalikul avalikul enampakkumisel
119. 16.03.2022 208-k 2022 Sundvalduse seadmine AS Telia Eesti kasuks avalikes huvides vajaliku tehnovõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks
120. 16.03.2022 209-k 2022 Sundvalduse seadmine AS Telia Eesti kasuks avalikes huvides vajaliku tehnovõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks