Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2022
(Kirjeid kokku: 397)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 02.02.2022 99-k 2022 Narva Linnavalitsuse 10.01.2022 korralduse nr 28-k „Avaliku konkursi väljakuulutamine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja vaba ametikoha täitmiseks“ muutmine
2. 02.02.2022 98-k 2022 Narva Lasteaia Tareke hoolekogu koosseisu kinnitamine
3. 02.02.2022 97-k 2022 Tunnitasu tariifide kooskõlastamine Narva Pähklimäe Gümnaasiumi ruumide kasutusse andmisel
4. 02.02.2022 96-k 2022 Laste arvu suurendamine Narva Lasteaia Tareke sõimerühmas
5. 02.02.2022 95-k 2022 Hoolduse seadmine N.G.
6. 02.02.2022 94-k 2022 Hoolduse seadmine Ž.R.
7. 02.02.2022 93-k 2022 Hoolduse seadmine E.E.
8. 02.02.2022 92-k 2022 Hoolduse seadmine A.R.
9. 02.02.2022 91-k 2022 Hoolduse seadmine N.G.
10. 02.02.2022 90-k 2022 Hoolduse seadmine M.S.
11. 05.01.2022 9-k 2022 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tedre tn 14 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
12. 02.02.2022 89-k 2022 Hoolduse seadmine N.K.
13. 02.02.2022 88-k 2022 Narva Linnavalitsuse 17.02.2021.a korralduse nr 93-k „Hoolduse seadmine (hooldatav M.S.)“ kehtetuks tunnistamine
14. 02.02.2022 87-k 2022 Narva Linnavalitsuse 06.02.2019.a korralduse nr 62-k "Hoolduse seadmine (hooldatav V.Š.)" kehtetuks tunnistamine
15. 02.02.2022 86-k 2022 Narva Linnavalitsuse 23.01.2019.a korralduse nr 26-k „Hoolduse seadmine (hooldatav E.P.)“ kehtetuks tunnistamine
16. 02.02.2022 85-k 2022 Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (S. K.)
17. 02.02.2022 84-k 2022 Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (V. M.)
18. 02.02.2022 83-k 2022 Volitamine (S. B. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
19. 02.02.2022 82-k 2022 Volitamine (N. Š. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
20. 02.02.2022 81-k 2022 Kinnistute valitseja nimetamine ja kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilanssi
21. 02.02.2022 80-k 2022 Narvas Rakvere tänav L3 asuva linnavara kasutusse andmine (OÜ Arstikeskus Confido)
22. 05.01.2022 8-k 2022 Narva Linnavalitsuse 08.12.2021 korralduse nr 986-k "Tedre tn 17 teenindusmaa määramine ja riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil" punkti 1 ja punkti 3 alapunkti 3.2 muutmine
23. 02.02.2022 79-k 2022 Narva linna omandis olevate kinnisasjade Kangelaste 40b, Pähklimäe 3a, Rahu 34b, Rahu 32a, Kangelaste 10e, Kangelaste 6b, Kangelaste 38, Kangelaste 44b, Kangelaste J4, Kangelaste 40a koormamine isikliku kasutusõigusega A
24. 02.02.2022 78-k 2022 Pärandvara võõrandamine korduval kirjalikul avalikul enampakkumisel (korteriomand asukohaga Pärnu maakond, Lääneranna vald, Vatla küla, Vatla tee 3-9)
25. 02.02.2022 77-k 2022 Munitsipaalkorteri aadressil Tallinna mnt 25-31 Narvas üürile andmine
26. 02.02.2022 76-k 2022 Munitsipaaleluruumide üürile andmine
27. 02.02.2022 75-k 2022 Munitsipaaleluruumide üüriõiguse vahetamine aadressidel Kreenholmi tänav 32-51 ja Aleksander Puškini tänav 26-5 Narvas
28. 02.02.2022 74-k 2022 Munitsipaaleluruumi Spordi tänav 4-3 Narvas otsustuskorras võõrandamine
29. 02.02.2022 73-k 2022 Munitsipaalkorteri Rahu tänav 28a-17 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
30. 02.02.2022 72-k 2022 Munitsipaalkorteri 26. Juuli tänav 7-139 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine