Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2022
(Kirjeid kokku: 903)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
151. 16.02.2022 157-k 2022 Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile
152. 16.02.2022 158-k 2022 Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleilt Narva Linna Sotsiaalabiametile
153. 16.02.2022 159-k 2022 Teenetemärkide komisjoni kinnitamine
154. 16.02.2022 136-k 2022 Volitamine (T. L. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
155. 18.02.2022 160-k 2022 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Võidu pr 17 korterelamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
156. 21.02.2022 161-k 2022 Osakasutusloa andmine (Hariduse tn 11)
157. 22.02.2022 162-k 2022 Autasustamine Narva linna teenetemärgiga
158. 28.02.2022 163-k 2022 Narva linna 2022. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest
159. 28.02.2022 164-k 2022 Narva Linnavalitsuse liiklusohutuskomisjoni koosseisu kinnitamine
160. 02.03.2022 165-k 2022 Koha-aadressi määramine (Aleksei Juhhanovi tn 13)
161. 02.03.2022 166-k 2022 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Viru tn 3 avaliku parkimisplatsi rajamine)
162. 02.03.2022 167-k 2022 Ehitusloa andmine (Raudsilla tn 1)
163. 02.03.2022 168-k 2022 Ehitusloa andmine (Mulla tn 30)
164. 02.03.2022 169-k 2022 Kasutusloa andmine (Sõpruse tn 5)
165. 02.03.2022 170-k 2022 Kasutusloa andmine (A. Daumani tn 2d)
166. 02.03.2022 171-k 2022 Narva linna omandis olevate kinnistute Nahavabriku tänav L2 ja Elektrijaama tee L5 koormamine isikliku kasutusõigusega Telia Eesti Aktsiaseltsi kasuks
167. 02.03.2022 172-k 2022 Narva linna omandis olevate kinnisasjade Pähklimäe tn 3, Kangelaste pr L2, 16a, T4, 8d, T1, L4, L3, J3, J1 koormamine isikliku kasutusõigusega AS Narva Vesi kasuks
168. 02.03.2022 173-k 2022 Narva Linnavalitsuse 04.04.2018.a korralduse nr 277-k „Hoolduse seadmine (hooldatav A.F.)“ kehtetuks tunnistamine
169. 02.03.2022 174-k 2022 Hoolduse seadmine K.G.
170. 02.03.2022 175-k 2022 Hoolduse seadmine I.D.
171. 02.03.2022 176-k 2022 Hoolduse seadmine A.F.
172. 02.03.2022 177-k 2022 Loa andmine spordiürituste korraldamiseks
173. 02.03.2022 178-k 2022 Huvitegevuse ja huvihariduse toetuse andmise komisjoni moodustamine
174. 02.03.2022 179-k 2022 Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleilt Narva Linna Sotsiaalabiametile
175. 02.03.2022 180-k 2022 Hankekomisjoni moodustamine hanke "Narva linna ametlike teadete avaldamine kohalikus ajalehes 2022. aastal" läbiviimiseks
176. 02.03.2022 181-k 2022 Volitamine (M. M. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
177. 02.03.2022 182-k 2022 Volitamine (S. L. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
178. 04.03.2022 183-k 2022 Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (N. R.)
179. 04.03.2022 184-k 2022 Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (V. S.)
180. 07.03.2022 185-k 2022 Raieloa väljastamine (AS YIT Eesti)