Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2022
(Kirjeid kokku: 903)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
211. 16.03.2022 218-k 2022 Avaliku ürituse „Narva Prisma Kevadmüük“ loa taotluse rahuldamine
212. 16.03.2022 219-k 2022 Avaliku ürituse „Kevadmüük“ loa taotluse rahuldamine
213. 16.03.2022 220-k 2022 Avaliku ürituse „Narva Tänavamüük“ loa taotluse rahuldamine
214. 16.03.2022 221-k 2022 Narva Linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine
215. 16.03.2022 222-k 2022 Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (V. K.)
216. 16.03.2022 223-k 2022 Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (A. R.)
217. 16.03.2022 224-k 2022 Volitamine (J. K. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
218. 16.03.2022 225-k 2022 Hoolduse seadmine E.K.
219. 16.03.2022 226-k 2022 Hoolduse seadmine N.Z.
220. 16.03.2022 227-k 2022 Hoolduse seadmine L.K.
221. 16.03.2022 228-k 2022 Hoolduse seadmine V.B.
222. 16.03.2022 229-k 2022 Hoolduse seadmine Z.K.
223. 16.03.2022 230-k 2022 Narva Spordikooli Energia hoolekogu moodustamine
224. 16.03.2022 231-k 2022 Narva linna 2022.a eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes
225. 16.03.2022 232-k 2022 Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
226. 16.03.2022 233-k 2022 Volitamine (S. Š. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
227. 16.03.2022 234-k 2022 Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (V. K.)
228. 16.03.2022 188-k 2022 Koha-aadressi määramine (Joala tn 49)
229. 16.03.2022 210-k 2022 Nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Narva linna kasuks (Eesti Raudtee AS-le kuuluvad kinnistud)
230. 21.03.2022 235-k 2022 Volitamine (L. S. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
231. 30.03.2022 236-k 2022 Tänava- ja turukaubanduse piirkondade, piirkonniti lubatud kaupade ja/või teenuste loetelu ja tänavakaubanduse müügipileti hinnakirja kehtestamine ning müügipileti taotluse vormi kinnitamine
232. 30.03.2022 238-k 2022 Koha-aadressi määramine ja maa sihtotstarbe muutmine (Tiigi tn 5h)
233. 30.03.2022 239-k 2022 Valguse tn 31, 32 maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine ja ehitiste kõrvaldamiseks tähtaja määramine
234. 30.03.2022 240-k 2022 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Raudsilla tn 1 ja Juhkentali tn L2 krundile elektripaigaldise rajamine)
235. 30.03.2022 241-k 2022 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kreenholmi tn 64 jalgpalli pneumohalli ning seda teenindavate ehitiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
236. 30.03.2022 242-k 2022 Ehitusloa andmine (Rakvere tn 22e)
237. 30.03.2022 243-k 2022 Ehitusloa andmine (Jalaka tn 33)
238. 30.03.2022 244-k 2022 Ehitusloa andmine (Kulgu tn 15)
239. 30.03.2022 245-k 2022 Kasutusloa andmine (Paadi tn 7)
240. 30.03.2022 246-k 2022 Narva Linnavalitsuse 16.03.2022 korralduse nr 198-k „Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjoni koosseisu kinnitamine“ muutmine