Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2022
(Kirjeid kokku: 903)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
241. 30.03.2022 247-k 2022 Raieloa väljastamine (Kivipartner OÜ)
242. 30.03.2022 248-k 2022 Huvitegevuse ja huvihariduse toetuse andmine ja selle suuruste kinnitamine
243. 30.03.2022 249-k 2022 Narva spordikoolide tasuliste teenuste hinnakiri
244. 30.03.2022 250-k 2022 Narva Kunstikooli hoolekogu moodustamine
245. 30.03.2022 251-k 2022 Narva Paemurru Spordikooli rajatiste ja ruumide tasuta kasutusse andmine
246. 30.03.2022 252-k 2022 Tunnitasu tariifi kooskõlastamine Narva Spordikooli Energia ruumi kasutusse andmisel (MTÜ Narva Spordiklubi Galla)
247. 30.03.2022 253-k 2022 Piletihinna kehtestamine
248. 30.03.2022 254-k 2022 Soodustuse määramine teede ja tänavate sulgemise maksule (Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus)
249. 30.03.2022 255-k 2022 Hoolduse seadmine R.A.
250. 30.03.2022 256-k 2022 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
251. 30.03.2022 257-k 2022 Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
252. 30.03.2022 258-k 2022 Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori teenistusest vabastamine
253. 30.03.2022 259-k 2022 Avaliku konkursi väljakuulutamine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori vabaneva ametikoha täitmiseks
254. 30.03.2022 260-k 2022 Avaliku konkursi „Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja vaba ametikoha täitmine“ luhtunuks tunnistamine
255. 30.03.2022 237-k 2022 Sihtasutuse Narva Sadam nõukogu liikme nimetamine
256. 04.04.2022 261-k 2022 Hanke "Narva linna ametlike teadete avaldamine kohalikus ajalehes 2022. aastal" tulemuste kinnitamine ja ametlike teadete avaldamise koha määramine
257. 04.04.2022 262-k 2022 Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori ülesannete täitmine
258. 11.04.2022 264-k 2022 Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
259. 13.04.2022 285-k 2022 Kasutusloa andmine (A.-A. Tiimanni tn 1c)
260. 13.04.2022 265-k 2022 Aktsiaseltsi Transservis-N 2021.aasta majandusaasta aruande kinnitamine
261. 13.04.2022 266-k 2022 Aktsiaseltsi Transservis-N nõukogu liikme tagasiastumine
262. 13.04.2022 267-k 2022 Narva Linnavalitsuse linnavarakomisjoni koosseisu kinnitamine
263. 13.04.2022 268-k 2022 Munitsipaalkorteri aadressil Rahu tänav 20-24 Narvas üürile andmine
264. 13.04.2022 269-k 2022 Munitsipaaleluruumide üürile andmine
265. 13.04.2022 270-k 2022 Munitsipaalkorteri Võidu prospekt 7-2 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
266. 13.04.2022 271-k 2022 Pärandvarale valitseja määramine ning pärandvara bilanssi võtmine (korteriomand asukohaga Narva linn, Sepa tn 3 - 40)
267. 13.04.2022 272-k 2022 Ühtse kuutasu kehtestamine Narvas Haigla tänav 6 hoones asuvate ruumide kasutamise eest (MTÜ Uus Sild)
268. 13.04.2022 273-k 2022 Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti investeeringute ja kulude üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilanssi
269. 13.04.2022 274-k 2022 1.Jõe tn 17 paadislip keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine
270. 13.04.2022 275-k 2022 Sundvalduse seadmine kinnistule Rüütli tn 6 osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks