Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2022
(Kirjeid kokku: 903)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
271. 13.04.2022 276-k 2022 Raudsilla tn 1 kinnistu jagamine
272. 13.04.2022 277-k 2022 P. Kerese tn 26a maa sihtotstarbe ja teenindamiseks vajaliku maa määramine
273. 13.04.2022 279-k 2022 Narva Linnavalitsuse 04.11.1999 korralduse nr 2812-k punkti 1 ja 2 kehtetuks tunnistamine ja ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine
274. 13.04.2022 280-k 2022 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Jõesuu tn 119 väikeelamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
275. 13.04.2022 281-k 2022 Ehitusloa andmine (Sibula tn 26)
276. 13.04.2022 282-k 2022 Ehitusloa andmine (1.Jõe tn 46)
277. 13.04.2022 283-k 2022 Ehitusloa andmine (Kadastiku tn 33a // 33b)
278. 13.04.2022 284-k 2022 Kasutusloa andmine (Äkkeküla tee 12 )
279. 13.04.2022 286-k 2022 Volitamine (S. B. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
280. 13.04.2022 287-k 2022 Volitamine (S. D. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
281. 13.04.2022 288-k 2022 Volitamine (E. D. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
282. 13.04.2022 289-k 2022 Volitamine (P. K. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
283. 13.04.2022 290-k 2022 Volitamine (G. M. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
284. 13.04.2022 291-k 2022 Hoolduse seadmine M.P.
285. 13.04.2022 292-k 2022 Hoolduse seadmine N.G.
286. 13.04.2022 293-k 2022 Hoolduse seadmine O.S.
287. 13.04.2022 294-k 2022 Hoolduse seadmine Z.P.
288. 13.04.2022 295-k 2022 Koolieelse lasteasutuse töötaja lõunasöögi hinna kehtestamine
289. 13.04.2022 296-k 2022 Narva Täiskasvanute Kooli hoolekogu moodustamine
290. 13.04.2022 297-k 2022 Narva Paemurru Spordikooli hoolekogu moodustamine
291. 13.04.2022 298-k 2022 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
292. 18.04.2022 299-k 2022 Aktsiaseltsi Transservis-N nõukogu liikme nimetamine
293. 21.04.2022 300-k 2022 Linnavalitsuse istungi läbiviimise aja muutmine
294. 21.04.2022 301-k 2022 Ehitusloa andmine (Pähklimäe tn 3c)
295. 28.04.2022 338-k 2022 Linnavara (hoonete asukohaga Viru 9a ja Viru 9b, Narva) hävitamine (lammutamine)
296. 28.04.2022 314-k 2022 Vaie 05.02.2021. a ettekirjutuse nr 2112899/00015 ja vaie 24.03.2022. a haldusakti nr 1-13.2/380-5 peale tühistamise nõudes läbivaatamine
297. 28.04.2022 302-k 2022 Narva Laste Loomemaja tasuliste teenuste hinnakirja kehtestamine
298. 28.04.2022 303-k 2022 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
299. 28.04.2022 304-k 2022 Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
300. 28.04.2022 305-k 2022 Narva Linnavalitsuse 19.01.2022 korralduse nr 49-k „Ajutise komisjoni moodustamine“ muutmine