Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2022
(Kirjeid kokku: 903)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
301. 28.04.2022 306-k 2022 Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (A. Z.)
302. 28.04.2022 307-k 2022 Hoolduse seadmine O.D.
303. 28.04.2022 308-k 2022 Hoolduse seadmine S.P.
304. 28.04.2022 309-k 2022 Hoolduse seadmine V.K.
305. 28.04.2022 310-k 2022 Hoolduse seadmine L.S.
306. 28.04.2022 311-k 2022 Hoolduse seadmine G.N.
307. 28.04.2022 312-k 2022 Hoolduse seadmine L.N.
308. 28.04.2022 313-k 2022 Hoolduse seadmine N.B.
309. 28.04.2022 315-k 2022 Kadastiku tn 57a kinnistu jagamine
310. 28.04.2022 316-k 2022 Koha-aadressi määramine (Vestervalli tn 15a)
311. 28.04.2022 317-k 2022 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tallinna mnt 15a eraparklate ja avaliku kõnnitee rajamine Narva Linnavolikogu 23.05.2001. a otsusega nr 277/40 kehtestatud Narvas Tallinna mnt 7-13a detailplaneeringu alusel)
312. 28.04.2022 318-k 2022 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Sepa põik 1 ja Sepa tn krundile elektripaigaldise rajamine)
313. 28.04.2022 319-k 2022 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kulli tn 11 hooajalise elamu laiendamine ilma detailplaneeringut koostamata)
314. 28.04.2022 320-k 2022 Ehitusloa andmine (Sepa põik 1 // Sepa tänav)
315. 28.04.2022 321-k 2022 Ehitusloa andmine (Savi tn 16)
316. 28.04.2022 322-k 2022 Kasutusloa andmine (4. Roheline tn 8)
317. 28.04.2022 324-k 2022 Narva linna omandis olevate kinnisasjade A.Puškini tn L2, A-A. Tiimanni tn 2a, L1, Energia tn 6, Kreenholmi tn L3, Linda tn L1, P.Kerese tn 17b, 20/22, 35, J1, L1, L2, L3, L4, P.Kerese väljak, Peaalajaama tänav, Peetri p
318. 28.04.2022 325-k 2022 Narva linna omandis olevate kinnisasjade koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuks (Hariduse tänav 10, L3, Karja tn 3, L1, Kraavi tänav, Vaeslapse tänav, Vestervalli tn 15, J1, L2)
319. 28.04.2022 326-k 2022 Narva linna omandis olevate kinnisasjade Hariduse tn L3, L4, A. Puškini tn L4, L5 koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuks
320. 28.04.2022 327-k 2022 Narva Linnavalitsuse 20.10.2010 korralduse nr 1288-k „Munitsipaaleluruumi Aleksander Puškini tn 45a-16 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine“ kehtetuks tunnistamine
321. 28.04.2022 328-k 2022 Munitsipaaleluruumi Aleksander Puškini tänav 45 - 51 Narvas otsustuskorras võõrandamine
322. 28.04.2022 329-k 2022 Munitsipaaleluruumi Paul Kerese tänav 24 - 27 Narvas otsustuskorras võõrandamine
323. 28.04.2022 330-k 2022 Munitsipaaleluruumi Uusküla tänav 10 - 7 Narvas otsustuskorras võõrandamine
324. 28.04.2022 331-k 2022 Asustamata eluruumide võõrandamine suulisel avalikul enampakkumisel
325. 28.04.2022 332-k 2022 Korteriomandi omandamine vahetamise teel (Narva linn, A. Daumani tn 18-77 ja Narva linn, Kalda tn 12-31)
326. 28.04.2022 333-k 2022 Sihtasutuse Narva Linnaleht nõukogu liikme tagasiastumine
327. 28.04.2022 334-k 2022 Sihtasutuse Narva Linnaleht nõukogu liikmete nimetamine
328. 28.04.2022 335-k 2022 Narva Linnavalitsuse 30.03.2022 korralduse nr 259-k „Avaliku konkursi väljakuulutamine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori vabaneva ametikoha täitmiseks“ muutmine
329. 28.04.2022 336-k 2022 Sundvalduse seadmine Narva linna kasuks avalikes huvides vajaliku tehnovõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks
330. 28.04.2022 337-k 2022 Sundvalduse seadmine Narva linna kasuks avalikes huvides vajaliku tehnovõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks