Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2022
(Kirjeid kokku: 903)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
31. 19.01.2022 43-k 2022 Kasutusloa andmisest keeldumine (Vaivara tn 2)
32. 19.01.2022 45-k 2022 Ehitusloa andmine (Kreenholmi tn 18a // P. Kerese tn 21)
33. 19.01.2022 47-k 2022 Ehitusloa andmine (Aleksander Puškini tänav L1 // Kosmonaudi tänav // Linda tänav L1 // Malmi tänav L2)
34. 19.01.2022 48-k 2022 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti investeeringute ja linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilanssi
35. 19.01.2022 49-k 2022 Ajutise komisjoni moodustamine
36. 19.01.2022 51-k 2022 Volitamine (S. A. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
37. 19.01.2022 34-k 2022 Teede ja tänavate sulgemise maksu soodustuse määramine ASi Narva Soojusvõrk alltöövõtjatele
38. 19.01.2022 30-k 2022 Narva Linnavalitsuse 14.11.2018 korralduse nr 981-k „Riigihanke “Narva linna haljasalade hooldustööd 2019-2023” avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine“ muutmine
39. 19.01.2022 32-k 2022 Narva Linnavalitsuse linnavarakomisjoni koosseisu kinnitamine
40. 19.01.2022 35-k 2022 Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti investeeringute ja kulude üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilanssi
41. 19.01.2022 36-k 2022 Avaliku ürituse „Talvemüük“ loa taotluse rahuldamine
42. 19.01.2022 37-k 2022 Avaliku ürituse „Narva Tänavamüük“ loa taotluse rahuldamine
43. 19.01.2022 38-k 2022 Maa sihtotstarbe määramine ja arvamuse andmine Kalda tn 2 maaüksuse riigi omandisse jätmiseks
44. 19.01.2022 39-k 2022 Ehitusloa andmine (Rööpa tn 16)
45. 19.01.2022 41-k 2022 Ehitusloa andmine (A.Daumani tn 30)
46. 19.01.2022 42-k 2022 Ehitusloa andmine (Hele tn 25)
47. 19.01.2022 44-k 2022 Ehitusloa andmine ( A.Puškini tn 33a )
48. 19.01.2022 46-k 2022 Ehitusloa andmine ( Lavretsovi tn 8)
49. 19.01.2022 50-k 2022 Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (T. P.)
50. 19.01.2022 52-k 2022 Hoolduse seadmine E.S.
51. 19.01.2022 53-k 2022 Hoolduse seadmine E.P.
52. 19.01.2022 54-k 2022 Hoolduse seadmine B.S.
53. 19.01.2022 55-k 2022 Narva linna munitsipaalkoolide õpilaste koolilõuna maksumuste kehtestamine
54. 25.01.2022 56-k 2022 Ehitusloa andmine (Hariduse tn 10 // Hariduse jalgtee // Kraavi tänav // Karja tn 3 // Vestervalli tänav L2)
55. 25.01.2022 57-k 2022 Sisekonkursi väljakuulutamine Narva Linnamajandusameti direktori vabaneva ametikoha täitmiseks
56. 25.01.2022 58-k 2022 Osaühingusse Narva Jäätmekäitluskeskus Narva linna esindaja nimetamine
57. 26.01.2022 61-k 2022 Linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale
58. 26.01.2022 59-k 2022 Aktsiaseltsi Transservis-N nõukogu liikmete tagasikutsumine, uute liikmete nimetamine ja tasu kehtestamine
59. 26.01.2022 60-k 2022 Sihtasutuse Narva Linna Arendus nõukogu liikme nimetamine
60. 02.02.2022 62-k 2022 Jugla tee L1 maaüksuse ostueesõigusega erastamise eeltoimingute lõpetamine