Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2022
(Kirjeid kokku: 903)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
331. 04.05.2022 339-k 2022 Sihtasutuse Narva Linnaleht nõukogu liikme tagasiastumine
332. 04.05.2022 341-k 2022 Karja tn 2 kinnisasjale sundvalduse seadmine osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks
333. 04.05.2022 342-k 2022 Aniliini tn 45 maaüksusele sihtotstarbe määramine
334. 04.05.2022 343-k 2022 Maa-alade kasutamine kevadlaada korraldamiseks (Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus)
335. 04.05.2022 345-k 2022 Avaliku ürituse „Tallinn - Narva Music Week 2022“ loa taotluse rahuldamine
336. 04.05.2022 346-k 2022 Avaliku ürituse „Euroopa päev 2022“ loa taotluse rahuldamine
337. 04.05.2022 347-k 2022 Avaliku ürituse „Kevadlaat 2022“ loa taotluse rahuldamine
338. 04.05.2022 348-k 2022 Konkursi väljakuulutamine Narva Paju Kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks
339. 04.05.2022 349-k 2022 Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
340. 04.05.2022 350-k 2022 Narvas Peetri pl 3 hoones asuva ruumi tasuta kasutusse andmine (MTÜ Narva linna Ukraina kaasmaalaskond)
341. 04.05.2022 340-k 2022 Sihtasutuse Narva Linnaleht nõukogu liikme nimetamine
342. 04.05.2022 344-k 2022 Narvas Energia tn 4b hoones asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine (Mittetulundusühing KLUBI STEPIHUNT)
343. 11.05.2022 351-k 2022 Narva Linnavalitsuse linnavarakomisjoni koosseisu kinnitamine
344. 11.05.2022 352-k 2022 Rahanõude lootusetuks tunnistamine ja lootusetu rahanõude mahakandmine (AS Narva Bussiveod)
345. 11.05.2022 353-k 2022 Narva linna omandis oleva kinnistu Kulgusadama tee L3 koormamine isikliku kasutusõigusega Eesti Vabariigi kasuks Siseministeeriumi kaudu
346. 11.05.2022 354-k 2022 Kinnistute valitseja nimetamine ja kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilanssi
347. 11.05.2022 355-k 2022 Rahu tn 31 kinnisasjale sundvalduse seadmine osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks
348. 11.05.2022 356-k 2022 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Haigla tn 5 ajutise avaliku parkimisplatsi rajamine)
349. 11.05.2022 357-k 2022 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tehase tn 38, 40, 42, 44 tööstushoone püstitamine Narva Linnavolikogu 20.11.2014. a otsusega nr 134 kehtestatud Kulgu tööstusala detailplaneeringu alusel)
350. 11.05.2022 358-k 2022 Ehitusloa andmine (26. Juuli tn 4 // 26. Juuli tn 4a // 26. Juuli tänav // Proletariaadi tänav L3)
351. 11.05.2022 359-k 2022 Ehitusloa andmine (Tallinna mnt 40)
352. 11.05.2022 360-k 2022 Ehitusloa andmine (Rahnu tn 3)
353. 11.05.2022 361-k 2022 Kasutusloa andmisest keeldumine (Aasa tn 8)
354. 11.05.2022 364-k 2022 Narva Sotsiaaltöökeskuse poolt osutatava asendushooldusteenuse maksumuse kehtestamine
355. 11.05.2022 365-k 2022 Narva Sotsiaaltöökeskuse poolt osutatavate teenuste raames toitlustamise maksumuse kehtestamine
356. 11.05.2022 366-k 2022 Volitamine (M. S. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
357. 11.05.2022 367-k 2022 Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (T. M.)
358. 11.05.2022 369-k 2022 Narva Linnavalitsuse 03.03.2021.a korralduse nr 147-k "Hoolduse seadmine (hooldatav K.L.)" kehtetuks tunnistamine
359. 11.05.2022 370-k 2022 Hoolduse seadmine S.F.
360. 11.05.2022 371-k 2022 Hoolduse seadmine M.T.