Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2022
(Kirjeid kokku: 903)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
91. 02.02.2022 93-k 2022 Hoolduse seadmine E.E.
92. 02.02.2022 94-k 2022 Hoolduse seadmine Ž.R.
93. 02.02.2022 95-k 2022 Hoolduse seadmine N.G.
94. 02.02.2022 96-k 2022 Laste arvu suurendamine Narva Lasteaia Tareke sõimerühmas
95. 02.02.2022 97-k 2022 Tunnitasu tariifide kooskõlastamine Narva Pähklimäe Gümnaasiumi ruumide kasutusse andmisel
96. 02.02.2022 98-k 2022 Narva Lasteaia Tareke hoolekogu koosseisu kinnitamine
97. 02.02.2022 99-k 2022 Narva Linnavalitsuse 10.01.2022 korralduse nr 28-k „Avaliku konkursi väljakuulutamine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja vaba ametikoha täitmiseks“ muutmine
98. 02.02.2022 100-k 2022 Riigihanke „Dokumendihaldussüsteemi teenuse ostmine, juurutamine, andmete ületoomine, hooldus ja arendustööd“ avatud hankemenetluse korraldamine
99. 02.02.2022 101-k 2022 Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linna Kultuuriosakonnale
100. 07.02.2022 102-k 2022 Linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametist Narva Linnakantseleile
101. 07.02.2022 103-k 2022 Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjoni koosseisu kinnitamine
102. 09.02.2022 105-k 2022 Narva linna esindaja määramine Ida-Viru linnapiirkondade taaselustamise strateegia koostamise töörühma
103. 11.02.2022 106-k 2022 Kasutusloa andmine (Tallinna mnt 30)
104. 11.02.2022 107-k 2022 Natalja Šibalova tähtajatu üleviimine teisele ametikohale
105. 11.02.2022 108-k 2022 Jelena Skulatšova vabastamine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktori ametikohalt ja tähtajatu üleviimine teisele ametikohale
106. 16.02.2022 109-k 2022 Sihtasutuse Narva Linnaleht nõukogu liikme tagasiastumine
107. 16.02.2022 110-k 2022 Linnavara üleandmine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametilt Narva Linna Sotsiaalabiametile
108. 16.02.2022 111-k 2022 Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti investeeringute üleandmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilanssi
109. 16.02.2022 112-k 2022 Narva linna üldplaneeringu koostamise protsessi juhtkomisjoni moodustamine ja kinnitamine
110. 16.02.2022 113-k 2022 Narva Linnavalitsuse Nimekomisjoni koosseisu kinnitamine
111. 16.02.2022 114-k 2022 Kohanime määramine (Suve tänav, Sügise tänav ja Talve tänav)
112. 16.02.2022 115-k 2022 Maaüksustele koha-aadresside määramine (Sügise tn 2, Sügise tn 4, Sügise tn 6, Sügise tn 8, Suve tn 1, Suve tn 2, Suve tn 3, Suve tn 4, Suve tn 5, Suve tn 6, Suve tn 7, Suve tn 8, Suve tänav, Sügise tänav ja Talve tänav)
113. 16.02.2022 116-k 2022 Rakvere tn 12a ja Rakvere tn 12b katastriüksuste liitmine
114. 16.02.2022 117-k 2022 Aniliini tn 24 maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine ning Aniliini tn 24 maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
115. 16.02.2022 118-k 2022 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kulli tn 4 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
116. 16.02.2022 119-k 2022 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Jalaka tn 14 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
117. 16.02.2022 120-k 2022 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Puraviku tn 31 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
118. 16.02.2022 121-k 2022 Kinnistu asukohaga Narva, A. Puškini tn 64 võõrandamislepingust tuleneva trahvi määramine ja lepingu muutmine (Osaühing Aleana Kinnisvara)
119. 16.02.2022 122-k 2022 Narva Linnavalitsuse linnavarakomisjoni koosseisu kinnitamine
120. 16.02.2022 123-k 2022 Sundvalduse seadmine kinnistule Õhu tn 3 Osaühingu VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks