Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2022
(Kirjeid kokku: 397)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 22.06.2022 459-k 2022 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Rahu tn 12a avaliku parkla rajamine Rahu tänava detailplaneeringu alusel)
2. 22.06.2022 458-k 2022 Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
3. 22.06.2022 457-k 2022 Narva Linnavalitsuse 16.03.2022.a korralduse nr 231-k „Narva linna 2022.aasta eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes“ muutmine
4. 22.06.2022 456-k 2022 Avaliku ürituse „Narva Jõe päev“ loa taotluse rahuldamine
5. 22.06.2022 455-k 2022 Avaliku ürituse „M. Chagali mälestusüritus“ loa taotluse rahuldamine
6. 22.06.2022 454-k 2022 Avaliku ürituse „Tactical Foodpack Expedition Estonia seiklusretk“ loa taotluse rahuldamine
7. 22.06.2022 452-k 2022 Linnavara üürilepingu sõlmimine (garaažiboks nr 11 asukohaga P. Kerese tn 28, Narva)
8. 22.06.2022 453-k 2022 Avaliku ürituse „Jaanipidu“ loa taotluse rahuldamine
9. 22.06.2022 451-k 2022 Munitsipaaleluruumide üürile andmine
10. 22.06.2022 450-k 2022 Narva Catering OÜ kaebuse lahendamine ja avaliku enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmine
11. 22.06.2022 449-k 2022 Vaie 09.05.2022. a ettekirjutus-hoiatuse nr. 1-13.2/1087 sunniraha kohaldamise osas tühistamise ning ettekirjutuse nr.1-13.2/3785 uue ehitusseadustiku kohase täitmise tähtaja määramise nõudes läbivaatamine
12. 22.06.2022 448-k 2022 Tuleviku tn 8 kinnisasjale sundvalduse seadmine osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks
13. 22.06.2022 447-k 2022 Hoolduse seadmine S.K.
14. 22.06.2022 446-k 2022 Hoolduse seadmine B.S.
15. 22.06.2022 445-k 2022 Hoolduse seadmine L.V.
16. 22.06.2022 444-k 2022 Hoolduse seadmine N.B.
17. 22.06.2022 443-k 2022 Hoolduse seadmine J.L.
18. 22.06.2022 442-k 2022 Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (V. G.)
19. 15.06.2022 441-k 2022 Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
20. 15.06.2022 440-k 2022 Kasutusloa andmine (Kadastiku tn 35a, Kadastiku tn 35b, Kadastiku tn 33b)
21. 15.06.2022 439-k 2022 Raieloa väljastamine (AS YIT Eesti)
22. 08.06.2022 438-k 2022 Avaliku konkursi Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori vabaneva ametikoha täitmiseks luhtunuks tunnistamine
23. 08.06.2022 433-k 2022 Kreenholmi tn 15 kinnisasjale sundvalduse seadmine osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks
24. 08.06.2022 432-k 2022 P. Kerese tn 36 kinnisasjale sundvalduse seadmine osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks
25. 08.06.2022 431-k 2022 P. Kerese tn 19 kinnisasjale sundvalduse seadmine osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks
26. 08.06.2022 430-k 2022 P. Kerese tn 4 kinnisasjale sundvalduse seadmine osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks
27. 08.06.2022 437-k 2022 Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
28. 08.06.2022 436-k 2022 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
29. 08.06.2022 435-k 2022 Narva Linnavalitsuse 28.02.2022.a korralduse nr 163-k „Narva linna 2022. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine
30. 08.06.2022 434-k 2022 Laenulepingu sõlmimise korraldamine