Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2022
(Kirjeid kokku: 397)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 13.04.2022 274-k 2022 1.Jõe tn 17 paadislip keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine
2. 05.01.2022 21-k 2022 2022. a maamaksust vabastamine
3. 25.05.2022 395-k 2022 A-A. Tiimanni tn 2 kinnisasjale sundvalduse seadmine osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks
4. 16.03.2022 190-k 2022 A. Puškini tn 27a ja Fama tänav L2 kinnisasjade piiri muutmine
5. 25.05.2022 391-k 2022 Aiandusühistu RADOST üldmaa ostueesõigusega erastamine (Rõõmu-Unistuse kraav V1)
6. 19.01.2022 49-k 2022 Ajutise komisjoni moodustamine
7. 08.06.2022 409-k 2022 Ajutise komisjoni moodustamine
8. 13.04.2022 265-k 2022 Aktsiaseltsi Transservis-N 2021.aasta majandusaasta aruande kinnitamine
9. 18.04.2022 299-k 2022 Aktsiaseltsi Transservis-N nõukogu liikme nimetamine
10. 13.04.2022 266-k 2022 Aktsiaseltsi Transservis-N nõukogu liikme tagasiastumine
11. 26.01.2022 59-k 2022 Aktsiaseltsi Transservis-N nõukogu liikmete tagasikutsumine, uute liikmete nimetamine ja tasu kehtestamine
12. 05.01.2022 22-k 2022 Ametiasutuste finantseerimine ja väljaminekute tegemine eelarveaasta alguseks vastuvõtmata eelarve puhul
13. 16.02.2022 117-k 2022 Aniliini tn 24 maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine ning Aniliini tn 24 maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
14. 04.05.2022 342-k 2022 Aniliini tn 45 maaüksusele sihtotstarbe määramine
15. 25.05.2022 393-k 2022 Antenni tn 21, Antenni tn 22 riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
16. 16.03.2022 207-k 2022 Asustamata eluruumide (korteriomandite) võõrandamine kirjalikul avalikul enampakkumisel
17. 19.01.2022 33-k 2022 Asustamata eluruumide võõrandamine suulisel avalikul enampakkumisel
18. 28.04.2022 331-k 2022 Asustamata eluruumide võõrandamine suulisel avalikul enampakkumisel
19. 22.02.2022 162-k 2022 Autasustamine Narva linna teenetemärgiga
20. 16.03.2022 215-k 2022 Avaliku kirjaliku enampakkumise väljakuulutamine Narvas Jõe tänav L1 maa-ala osa üürile andmiseks välikohviku korraldamise eesmärgil
21. 30.03.2022 260-k 2022 Avaliku konkursi „Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja vaba ametikoha täitmine“ luhtunuks tunnistamine
22. 08.06.2022 438-k 2022 Avaliku konkursi Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori vabaneva ametikoha täitmiseks luhtunuks tunnistamine
23. 30.03.2022 259-k 2022 Avaliku konkursi väljakuulutamine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori vabaneva ametikoha täitmiseks
24. 10.01.2022 28-k 2021 Avaliku konkursi väljakuulutamine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja vaba ametikoha täitmiseks
25. 25.05.2022 403-k 2022 Avaliku ürituse „Eesti Saunakultuuri Päevad“ loa taotluse rahuldamine
26. 04.05.2022 346-k 2022 Avaliku ürituse „Euroopa päev 2022“ loa taotluse rahuldamine
27. 22.06.2022 453-k 2022 Avaliku ürituse „Jaanipidu“ loa taotluse rahuldamine
28. 04.05.2022 347-k 2022 Avaliku ürituse „Kevadlaat 2022“ loa taotluse rahuldamine
29. 16.03.2022 219-k 2022 Avaliku ürituse „Kevadmüük“ loa taotluse rahuldamine
30. 22.06.2022 455-k 2022 Avaliku ürituse „M. Chagali mälestusüritus“ loa taotluse rahuldamine