Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2022
(Kirjeid kokku: 903)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 13.04.2022 274-k 2022 1.Jõe tn 17 paadislip keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine
2. 05.01.2022 21-k 2022 2022. a maamaksust vabastamine
3. 25.05.2022 395-k 2022 A-A. Tiimanni tn 2 kinnisasjale sundvalduse seadmine osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks
4. 16.03.2022 190-k 2022 A. Puškini tn 27a ja Fama tänav L2 kinnisasjade piiri muutmine
5. 09.11.2022 797-k 2022 Aiandusühistu Adonis ja Salvia liikmete ühiskasutuses olevate maaüksuste ostueesõigusega erastamine (Lõuna-Tormi kraav V2, Tormi tänav, Tormi-Tõusu kraav, Tormi-Tõusu kraav V1, Tõusu tänav, Tõusu-Vee kraav, Vee tänav, Ve
6. 07.12.2022 876-k 2022 Aiandusühistu LANDÕŠ liikmete ühiskasutuses oleva maaüksuste ostueesõigusega erastamine (Piibelehe tn 8a, Osja tn 21a)
7. 25.05.2022 391-k 2022 Aiandusühistu RADOST üldmaa ostueesõigusega erastamine (Rõõmu-Unistuse kraav V1)
8. 19.01.2022 49-k 2022 Ajutise komisjoni moodustamine
9. 08.06.2022 409-k 2022 Ajutise komisjoni moodustamine
10. 12.10.2022 699-k 2022 Aktsiaseltsi Narva Vesi aktsiakapitali suurendamine
11. 13.04.2022 265-k 2022 Aktsiaseltsi Transservis-N 2021.aasta majandusaasta aruande kinnitamine
12. 18.04.2022 299-k 2022 Aktsiaseltsi Transservis-N nõukogu liikme nimetamine
13. 13.04.2022 266-k 2022 Aktsiaseltsi Transservis-N nõukogu liikme tagasiastumine
14. 26.01.2022 59-k 2022 Aktsiaseltsi Transservis-N nõukogu liikmete tagasikutsumine, uute liikmete nimetamine ja tasu kehtestamine
15. 05.01.2022 22-k 2022 Ametiasutuste finantseerimine ja väljaminekute tegemine eelarveaasta alguseks vastuvõtmata eelarve puhul
16. 16.02.2022 117-k 2022 Aniliini tn 24 maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine ning Aniliini tn 24 maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
17. 04.05.2022 342-k 2022 Aniliini tn 45 maaüksusele sihtotstarbe määramine
18. 25.05.2022 393-k 2022 Antenni tn 21, Antenni tn 22 riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
19. 16.03.2022 207-k 2022 Asustamata eluruumide (korteriomandite) võõrandamine kirjalikul avalikul enampakkumisel
20. 19.01.2022 33-k 2022 Asustamata eluruumide võõrandamine suulisel avalikul enampakkumisel
21. 28.04.2022 331-k 2022 Asustamata eluruumide võõrandamine suulisel avalikul enampakkumisel
22. 06.07.2022 469-k 2022 Asustamata eluruumide võõrandamine suulisel avalikul enampakkumisel
23. 23.09.2022 677-k 2022 Asustamata eluruumide võõrandamine suulisel avalikul enampakkumisel
24. 22.02.2022 162-k 2022 Autasustamine Narva linna teenetemärgiga
25. 21.12.2022 929-k 2022 Avaliku kirjaliku enampakkumise väljakuulutamine Narvas Haigla tn 6 hoones 1. korrusel asuva ruumi üürile andmiseks
26. 16.03.2022 215-k 2022 Avaliku kirjaliku enampakkumise väljakuulutamine Narvas Jõe tänav L1 maa-ala osa üürile andmiseks välikohviku korraldamise eesmärgil
27. 30.11.2022 847-k 2022 Avaliku kirjaliku enampakkumise väljakuulutamine Narvas Rakvere tänav 22d hoones 1. korrusel asuva ruumi üürile andmiseks toitlustuskoha korraldamise eesmärgil
28. 30.03.2022 260-k 2022 Avaliku konkursi „Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja vaba ametikoha täitmine“ luhtunuks tunnistamine
29. 08.06.2022 438-k 2022 Avaliku konkursi Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori vabaneva ametikoha täitmiseks luhtunuks tunnistamine
30. 14.09.2022 651-k 2022 Avaliku konkursi väljakuulutamine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori vaba ametikoha täitmiseks