Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2023
(Kirjeid kokku: 411)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 21.06.2023 Hoolduse seadmine V.Z.
2. 04.01.2023 1-k 2023 Narva Jäätmekäitluskeskus OÜ-le maksusoodustuse andmine reklaami eksponeerimiseks aadressil Rahu tn L2, Raudsilla tn 10, Kangelaste prospekt 12, A.Puškini tn 23
3. 04.01.2023 10-k 2023 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Piiri tn 36 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
4. 15.02.2023 100-k 2023 Ehitusloa andmine. Narva Linnavalitsus 05.01.2022. a korralduse nr 11-k kehtetuks tunnistamine
5. 15.02.2023 101-k 2023 Narva Linnavalitsuse linnavarakomisjoni koosseisu kinnitamine
6. 15.02.2023 102-k 2023 Narvas 1. Paemurru L2 asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (AS GoBus)
7. 15.02.2023 103-k 2023 Narva Linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine
8. 15.02.2023 104-k 2023 Hoolduse seadmine A.V.
9. 15.02.2023 105-k 2023 Hoolduse seadmine S.E.
10. 15.02.2023 106-k 2023 Narva Laste Loomemaja projekti „Tantsumaraton“ ürituste osalustasu ja piletihinna kehtestamine
11. 15.02.2023 107-k 2023 Autasustamine Narva linna teenetemärgiga
12. 15.02.2023 108-k 2023 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
13. 15.02.2023 109-k 2023 Tunnitasu tariifi kooskõlastamine Narva Jäähalli hokiväljaku kasutusse andmisel (MTÜ HC Meteor)
14. 04.01.2023 11-k 2023 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Süsiaugu tn 8 kinnistule päikesepaneelide rajamine Narva Linnavolikogu 06.04.2006. a otsusega nr 60 kehtestatud Süsiaugu kinnistu maa-ala detailplaneeringu alusel)
15. 15.02.2023 110-k 2023 Tunnitasu tariifi kooskõlastamine Narva Laste Loomemaja ruumi kasutusse andmisel (MTÜ Traditsioonilise Kultuuri Keskus Suprjadki)
16. 22.02.2023 111-k 2023 Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (J. H.)
17. 22.02.2023 112-k 2023 Narva Linnavalitsuse 21.05.2001.a korralduse nr 948-k "Hoolduse seadmine (hooldatav L.S.)" kehtetuks tunnistamine
18. 22.02.2023 113-k 2023 Hoolduse seadmine M.S.
19. 22.02.2023 114-k 2023 Hoolduse seadmine S.T.
20. 22.02.2023 115-k 2023 Hoolduse seadmine G.P.
21. 22.02.2023 117-k 2023 Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Rakvere tn 91 – 67 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine (G.B.)
22. 22.02.2023 118-k 2023 Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Aleksander Puškini tn 26 – 143 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine (D.K.)
23. 22.02.2023 119-k 2023 Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Energia tn 6 – 102 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine (T.P.)
24. 04.01.2023 12-k 2023 Narva linna omandis oleva kinnisasja 2. Jõesuu tänav L1, Narva, koormamine reaalservituudiga kinnisasja 2. Jõesuu tänav 23 kasuks
25. 22.02.2023 120-k 2023 Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Energia tn 6 – 138 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine (V.B.)
26. 22.02.2023 121-k 2023 Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Energia tn 6 – 148 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine (Z.M.)
27. 22.02.2023 122-k 2023 Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Rakvere tn 91 – 152 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine (S.F.)
28. 22.02.2023 123-k 2023 Munitsipaaleluruumide sotsiaaleluruumideks tunnistamine ja üürile andmine
29. 22.02.2023 124-k 2023 Munitsipaalkorteri aadressil Kreenholmi tänav 36-67 Narvas üürile andmine
30. 22.02.2023 125-k 2023 Munitsipaaleluruumide üürile andmine