Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2023
(Kirjeid kokku: 411)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
151. 08.03.2023 156-k 2023 Kasutusloa andmine (Kalamarja tn 2)
152. 08.03.2023 141-k 2023 Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjoni koosseisu kinnitamine
153. 08.03.2023 158-k 2023 Narva Linnavalitsuse 03.05.2017 korraldus nr 406-k „Narvas Energia tn 4 ühiselamus asuva ruumi hooldus- ja kommunaalkulude tasust vabastamine
154. 08.03.2023 140-k 2023 Konkursi „Narva Ettevõtja 2023” väljakuulutamine, konkursikomisjoni moodustamine
155. 08.03.2023 154-k 2023 Jalaka tn 50 ja Jalaka tn 52 kinnisasjade liitmine
156. 15.03.2023 159-k 2023 Hoolduse seadmine L.R.
157. 15.03.2023 160-k 2023 Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Kreenholmi tn 32 - 105 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine (A. R.)
158. 15.03.2023 161-k 2023 Munitsipaaleluruumide sotsiaaleluruumideks tunnistamine ja üürile andmine
159. 15.03.2023 162-k 2023 Huvitegevuse ja huvihariduse toetuse andmine ja selle suuruste kinnitamine
160. 15.03.2023 163-k 2023 Piletihinna kehtestamine
161. 15.03.2023 164-k 2023 Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna vara üleandmine Linnamajandusameti bilanssi
162. 15.03.2023 165-k 2023 Narva linna omandis olevate kinnisasjade Kreenholmi tänav 60, 64, Kreenholmi tänav L7, Mängu tänav L2, Proletariaadi tänav L3, Staadioni tänav koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuks
163. 15.03.2023 166-k 2023 Avaliku kirjaliku enampakkumise väljakuulutamine Pimeaia tn 3 // 5 // Pimeaed asuva linnale kuuluva kinnistul maa-ala osa üürile andmiseks
164. 15.03.2023 167-k 2023 Avaliku kirjaliku enampakkumise väljakuulutamine Narvas Tallinna mnt 15a asuva maa-ala osa üürile andmiseks kiirtoitlustuskoha korraldamise eesmärgil
165. 15.03.2023 168-k 2023 Avaliku kirjaliku enampakkumise väljakuulutamine Narvas Karja tn 3 hoones 1. korrusel asuva ruumi üürile andmiseks toitlustuskoha/kohviku korraldamise eesmärgil
166. 15.03.2023 169-k 2023 Avaliku kirjaliku enampakkumise väljakuulutamine Narvas Raekoja hoone esimesel korrusel asuva kohvikuruumi üürile andmiseks
167. 15.03.2023 171-k 2023 Taotlus Juhkentali tänav L2 katastriüksuse piiride muutmiseks
168. 15.03.2023 172-k 2023 Maaüksustele sihtotstarbe määramine (Kalamarja tn 17, Kalamarja tn 31, Kalamarja tn 44, Viktoria tn 52, Jalaka tn 45, Murdlaine tn 51, Aniliini tn 48, Tuuleveski tn 15, Tallinna mnt 71, Tallinna mnt 75)
169. 15.03.2023 173-k 2023 Ehitusloa andmine ( Paadimehe tn 19)
170. 15.03.2023 174-k 2023 Linnavara kõlbmatuks tunnistamine ja Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti bilansist mahakandmine
171. 15.03.2023 175-k 2023 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
172. 15.03.2023 170-k 2023 Avaliku kirjaliku enampakkumise väljakuulutamine Narvas Raekoja hoone esimesel korrusel asuva kohvikuruumi üürile andmiseks
173. 22.03.2023 176-k 2023 Volitamine (A. V. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
174. 22.03.2023 177-k 2023 Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (V. D.)
175. 22.03.2023 178-k 2023 Hoolduse seadmine M.Z.
176. 22.03.2023 179-k 2023 Hoolduse seadmine O.S.
177. 22.03.2023 180-k 2023 Hoolduse seadmine N.S.
178. 22.03.2023 181-k 2023 Hoolduse seadmine T.M.
179. 22.03.2023 182-k 2023 Narva linnas Kadastiku tn 29a Primatek Coatings OÜ büroo ja tootmishoone püstitamise keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine
180. 22.03.2023 183-k 2023 Ehitusloa andmine (Haigla tn 1)