Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2023
(Kirjeid kokku: 411)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
241. 11.04.2023 245-k 2023 Kasutusloa andmine ( Palli tn 7)
242. 11.04.2023 246-k 2023 Korteriühistute toetamise korra „Uus elu sinu hoovile“ vormide kinnitamine
243. 11.04.2023 247-k 2023 Pärandvarale valitseja määramine ning pärandvara bilanssi võtmine (1/4 mõtteline osa korteriomandist aadressil Narva linn, Tallinna mnt 58-74)
244. 11.04.2023 249-k 2023 Sundvalduse seadmine A.Puškini tn 3 kinnisasjale AS-i Gaasivõrk kasuks
245. 11.04.2023 250-k 2023 Narva Linnavalitsuse 01.02.2023 korralduse nr 70-k „Munitsipaaleluruumi A-A.Tiimanni tn 18-42 Narvas otsustuskorras võõrandamine“ kehtetuks tunnistamine
246. 11.04.2023 251-k 2023 Munitsipaaleluruumi Tallinna mnt 46-53 Narvas otsustuskorras võõrandamine
247. 11.04.2023 252-k 2023 Narvas Lääne tn L2 asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (Riigi Kinnisvara AS)
248. 11.04.2023 253-k 2023 Tunnitasu tariifi kooskõlastamine Kreenholmi tn 25 hoones asuva spordisaali kasutusse andmisel (MTÜ Narva linna Ukraina Kaasmaalaskond)
249. 11.04.2023 254-k 2023 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
250. 11.04.2023 248-k 2023 Narva linna omandis olevate kinnisasjade Rahu tänav 41b, 61, 41a, 41, Rahu tänav L6, Kangelaste prospekt 43a, 39a, Kangelaste prospekt L4, L3, Kangelaste põik koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud
251. 19.04.2023 256-k 2023 Narva Linnavalitsuse 27.05.2020.a korralduse nr 347-k „Hoolduse seadmine (hooldatav R.U.)“ kehtetuks tunnistamine
252. 19.04.2023 257-k 2023 Narva Linnavalitsuse 10.11.2021.a korralduse nr 926-k „Hoolduse seadmine (hooldatav Z.K.)“ kehtetuks tunnistamine
253. 19.04.2023 258-k 2023 Hoolduse seadmine A.S.
254. 19.04.2023 259-k 2023 Hoolduse seadmine N.R.
255. 19.04.2023 260-k 2023 Hoolduse seadmine V.K.
256. 19.04.2023 261-k 2023 Hoolduse seadmine G.Ž.
257. 19.04.2023 262-k 2023 Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Energia tn 6 - 101 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine (M. I.)
258. 19.04.2023 263-k 2023 Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Rakvere tn 91 - 58 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine (D. R.)
259. 19.04.2023 264-k 2023 Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Kreenholmi tn 32 - 81 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine (I. K.)
260. 19.04.2023 265-k 2023 Munitsipaaleluruumide sotsiaaleluruumideks tunnistamine ja üürile andmine
261. 19.04.2023 266-k 2023 Kinnistu asukohaga Raudsilla 1, Narva, 09.06.2016 tagasiostuõigusega müügilepingust tulenevate investeerimiskohustuste tähtaegade pikendamine
262. 19.04.2023 267-k 2023 Narvas Tallinna mnt 15a asuva maa-ala osa üürile andmiseks korraldatud avaliku kirjaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine
263. 19.04.2023 270-k 2023 Koha-aadresside määramine (Vana-Rakvere tänava maaüksused)
264. 19.04.2023 269-k 2023 Kohanime määramine (Vana-Rakvere tänav) ja Rakvere tänava liikluspinna ruumikuju muutmine
265. 19.04.2023 271-k 2023 Kreenholmi 60 projekteerimistingimuste kinnitamine
266. 19.04.2023 272-k 2023 Projekteerimistingimuste kinnitamine
267. 19.04.2023 273-k 2023 Ehitusloa andmine (Kreenholmi tn 21a// Kreenholmi tänav L4// Narva raudteejaam// Oru tn 2b// Oru tänav L1// Raudtee tn 17a// Raudtee tänav L3// L4// L5// Võidu park)
268. 19.04.2023 274-k 2023 Ehitusloa andmine (1.Jõe tn 17)
269. 19.04.2023 275-k 2023 Kasutusloa andmine (Varsakabja tn 12)
270. 19.04.2023 276-k 2023 Kasutusloa andmine (Nõo tn 56)