Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2023
(Kirjeid kokku: 411)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
271. 19.04.2023 276-k 2023 Kasutusloa andmine (Nõo tn 56)
272. 19.04.2023 277-k 2023 Konkursi väljakuulutamine Narva Lasteaia Cipollino direktori vaba ametikoha täitmiseks
273. 19.04.2023 278-k 2023 Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
274. 19.04.2023 279-k 2023 Avaliku konkursi väljakuulutamine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori vaba ametikoha täitmiseks
275. 19.04.2023 268-k 2023 Narva linnas Elektrijaama tee 59 kinnistul põlevkivituha katsetehase rajamise keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine
276. 26.04.2023 280-k 2023 Narva Linnavalitsuse 14.12.2022 korralduse nr 898-k "Narva Sotsiaaltöökeskuse teenuste hinnakirja kehtestamine" muutmine
277. 26.04.2023 281-k 2023 Narva Sotsiaaltöökeskuse teenuste hinnakirja kehtestamine
278. 26.04.2023 282-k 2023 Munitsipaaleluruumide sotsiaaleluruumideks tunnistamine ja üürile andmine
279. 26.04.2023 283-k 2023 Narva Linnavalitsuse 19.04.2023 korralduse nr 265-k „Munitsipaaleluruumide sotsiaaleluruumideks tunnistamine ja üürile andmine“ muutmine
280. 26.04.2023 284-k 2023 Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Kreenholmi tn. 32 - 55 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine (A. V.)
281. 26.04.2023 285-k 2023 Narva Linnavalitsuse 27.05.2020.a korralduse nr 349-k "Hoolduse seadmine (hooldatav Y.M.) kehtetuks tunnistamine
282. 26.04.2023 286-k 2023 Hoolduse seadmine Y.M.
283. 26.04.2023 287-k 2023 Hoolduse seadmine V.S.
284. 26.04.2023 288-k 2023 Hoolduse seadmine N.A.
285. 26.04.2023 289-k 2023 Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjoni koosseisu kinnitamine
286. 26.04.2023 290-k 2023 Pärandvarale valitseja määramine ning pärandvara bilanssi võtmine (korteriomand aadressil Narva linn, I. Grafovi tn 10-15)
287. 26.04.2023 291-k 2023 Pärandvarale valitseja määramine ning pärandvara bilanssi võtmine (korteriomand aadressil Narva linn, Viru tn 20-5)
288. 26.04.2023 292-k 2023 Narvas Kadastiku tn T1 kinnistul asuvate maa-alade osade tasuta kasutusse võtmine
289. 26.04.2023 293-k 2023 Avaliku kirjaliku enampakkumise väljakuulutamine Pimeaia tn 3 // 5 // Pimeaed asuva linnale kuuluva kinnistul maa-ala osa üürile andmiseks
290. 26.04.2023 294-k 2023 Avaliku ürituse „Tšehhi Tivoli“ loa taotluse rahuldamine
291. 26.04.2023 295-k 2023 Viktoria tn 25 maaüksusele sihtotstarbe määramine
292. 26.04.2023 297-k 2023 Ehitusloa andmine (Paul Kerese tn 23)
293. 26.04.2023 299-k 2023 Ehitusloa andmine (Vahtra tn 5)
294. 26.04.2023 300-k 2023 Kasutusloa andmine (Pähklimäe tn 3c)
295. 26.04.2023 301-k 2023 Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
296. 26.04.2023 296-k 2023 Projekteerimistingimuste kinnitamine Energia tn 2b turuhoone püstitamiseks
297. 03.05.2023 302-k 2023 Õpilaste arvu suurendamine Narva Soldino Gümnaasiumi eriklassis
298. 03.05.2023 303-k 2023 Narva Laste Loomemaja tasuliste teenuste hinnakirja kehtestamine
299. 03.05.2023 305-k 2023 Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (T. R.)
300. 03.05.2023 306-k 2023 Narva Linnavalitsuse 30.12.2009.a korralduse nr 1533-k "Hoolduse seadmine (hooldatav V.Z.) kehtetuks tunnistamine