Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2023
(Kirjeid kokku: 411)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
301. 03.05.2023 308-k 2023 Munitsipaaleluruumide sotsiaaleluruumideks tunnistamine ja üürile andmine
302. 03.05.2023 309-k 2023 Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Energia tn. 6 – 79 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine (A. M.)
303. 03.05.2023 310-k 2023 Narva Linnavalitsuse 18.01.2023.a korralduse nr 46-k „Narva linna 2023. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine
304. 10.05.2023 311-k 2023 Volitamine (D. D. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
305. 10.05.2023 312-k 2023 Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (G. F.)
306. 10.05.2023 313-k 2023 Narva Linnavalitsuse 04.09.2019.a korralduse nr 633-k „Hoolduse seadmine (hooldatav M.T.)“ kehtetuks tunnistamine
307. 10.05.2023 314-k 2023 Hoolduse seadmine A.B.
308. 10.05.2023 315-k 2023 Hoolduse seadmine V.G.
309. 10.05.2023 316-k 2023 Hoolduse seadmine A.M.
310. 10.05.2023 317-k 2023 Hoolduse seadmine L.S.
311. 10.05.2023 318-k 2023 Munitsipaaleluruumide sotsiaaleluruumideks tunnistamine ja üürile andmine
312. 10.05.2023 319-k 2023 Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, A. Puškini tn. 26 – 145 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine (L. H.)
313. 10.05.2023 320-k 2023 Volituse andmine (A. S. pärimisasi)
314. 10.05.2023 321-k 2023 Asustamata eluruumide (korteriomandite) võõrandamine suulisel avalikul enampakkumisel
315. 10.05.2023 322-k 2023 Munitsipaaleluruumi Aleksander Puškini tänav 45-9 Narvas otsustuskorras võõrandamine
316. 10.05.2023 323-k 2023 Munitsipaaleluruumi Joala tänav 13-17 Narvas otsustuskorras võõrandamine
317. 10.05.2023 324-k 2023 Munitsipaaleluruumi Kivilinna tänav 12-55 Narvas otsustuskorras võõrandamine
318. 10.05.2023 325-k 2023 Munitsipaaleluruumi Soldina tn 13-38 Narvas otsustuskorras võõrandamine
319. 10.05.2023 326-k 2023 Munitsipaaleluruumi Tallinna mnt 34-103 Narvas otsustuskorras võõrandamine
320. 10.05.2023 327-k 2023 Munitsipaaleluruumi Energia tn 1-52 Narvas otsustuskorras võõrandamine
321. 10.05.2023 328-k 2023 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Narva Metskond 103, Nahavabriku tn L2, Kadastiku, Kadastiku tn 57d, 57h, L7, Elektrijaama tee 23, 29, 57c, 57d, 59 krundile elektripaigaldise rajamine)
322. 10.05.2023 329-k 2023 Projekteerimistingimuste kinnitamine (1.Jõe tn 32a väikeelamu ja abihoone laiendamine ilma detailplaneeringut koostamata)
323. 10.05.2023 330-k 2023 Ehitusloa andmine (Linda tn 10 // 20)
324. 10.05.2023 331-k 2023 Kasutusloa andmine ( Mängu tn 6)
325. 10.05.2023 332-k 2023 Ehitusloa menetluses keskkonnamõju hindamine algatamata jätmine ning ehitusloa andmine (Tehase tn 31//33// 39// 41// 43, Vana-Joala tee T7, Tehase tänav L7)
326. 19.05.2023 333-k 2023 Hoolduse seadmine O.S.
327. 19.05.2023 334-k 2023 Hoolduse seadmine V.S.
328. 19.05.2023 335-k 2023 Hoolduse seadmine M.G.
329. 19.05.2023 336-k 2023 Hoolduse seadmine Z.S.
330. 19.05.2023 337-k 2023 Hoolduse seadmine A.I.