Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2023
(Kirjeid kokku: 411)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
31. 18.01.2023 31-k 2023 Hoolduse seadmine S.A.
32. 18.01.2023 32-k 2023 Hoolduse seadmine V.F.
33. 18.01.2023 33-k 2023 Hoolduse seadmine A.K.
34. 18.01.2023 34-k 2023 Hoolduse seadmine V.G.
35. 18.01.2023 35-k 2023 Narva linna üldplaneeringu koostamise protsessi juhtkomisjoni moodustamine ja kinnitamine
36. 18.01.2023 36-k 2023 Maa sihtotstarbe määramine ja arvamuse andmine maaüksuse riigi omandisse jätmiseks (3. Paemurru tn 5)
37. 18.01.2023 37-k 2023 Projekteerimistingimuste kinnitamine (A.Juhhanovi tn 16 väikeelamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
38. 18.01.2023 38-k 2023 Ehitusloa andmine (1. Jõe tn 46 )
39. 18.01.2023 39-k 2023 Kasutusloa andmine (Tallinna mnt 81)
40. 18.01.2023 40-k 2023 Avaliku kirjaliku enampakkumise väljakuulutamine Narvas Karja tn 3 hoones 1. korrusel asuva ruumi üürile andmiseks toitlustuskoha/kohviku korraldamise eesmärgil
41. 18.01.2023 41-k 2023 Narvas Haigla tn 6 hoones asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine (Ida-Virumaa Kurtide Ühing)
42. 18.01.2023 42-k 2023 Narva Keskraamatukogu hoones 2. korrusel asuva ruumi tasuta kasutusse andmine (MTÜ Narva Venemaa Kodanike Ühing)
43. 18.01.2023 43-k 2023 Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti investeeringute ja kulude üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilanssi
44. 18.01.2023 44-k 2023 Piletihinna kehtestamine
45. 18.01.2023 45-k 2023 Narva linna 2023.aasta eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes
46. 18.01.2023 46-k 2023 Narva linna 2023. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest
47. 18.01.2023 47-k 2023 Ametlike teadete avaldamise koha määramine
48. 27.01.2023 50-k 2023 Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (A. Š.)
49. 27.01.2023 48-k 2023 Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti investeeringute üleandmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilanssi
50. 27.01.2023 49-k 2023 Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti investeeringute üleandmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilanssi
51. 27.01.2023 51-k 2023 Volitamine (A. O. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
52. 27.01.2023 52-k 2023 Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Rakvere 91 - 7 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine (E. K.)
53. 27.01.2023 53-k 2023 Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Rakvere 91 - 60 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine (R. L.)
54. 27.01.2023 54-k 2023 Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Rakvere 91 - 70 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine (V. K.)
55. 27.01.2023 55-k 2023 Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Rakvere 91 - 96 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine (R. P.)
56. 27.01.2023 56-k 2023 Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Energia 4 - 28 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine (T. M.)
57. 27.01.2023 57-k 2023 Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Energia tn 4 – 60 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine (I. A.)
58. 27.01.2023 58-k 2023 Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Energia tn 6 - 65 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine (S. S.)
59. 27.01.2023 59-k 2023 Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Energia tn 4-141 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine (A. M.)
60. 27.01.2023 60-k 2023 Munitsipaaleluruumide sotsiaaleluruumideks tunnistamine ja üürile andmine