Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2023
(Kirjeid kokku: 411)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
391. 07.06.2023 402-k 2023 Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjoni koosseisu kinnitamine
392. 07.06.2023 403-k 2023 Munitsipaalkorteri aadressil Narva linn, Malmi tänav 5-5 üürile andmine
393. 07.06.2023 404-k 2023 Munitsipaalkorteri aadressil Narva linn, Kivilinna tänav 5-61 üürile andmine
394. 07.06.2023 405-k 2023 Munitsipaaleluruumi Bastrakovi tänav 3-27 Narvas otsustuskorras võõrandamine
395. 07.06.2023 406-k 2023 Munitsipaaleluruumi Hariduse tänav 28-59 Narvas otsustuskorras võõrandamine
396. 07.06.2023 407-k 2023 Munitsipaaleluruumi Paul Kerese tänav 17-7 Narvas otsustuskorras võõrandamine
397. 07.06.2023 408-k 2023 Munitsipaaleluruumi Linda tänav 7-17 Narvas otsustuskorras võõrandamine
398. 07.06.2023 409-k 2023 Munitsipaaleluruumi Rakvere tänav 34-37 Narvas otsustuskorras võõrandamine
399. 07.06.2023 410-k 2023 Munitsipaaleluruumi Suur tänav 12-5 Narvas otsustuskorras võõrandamine
400. 07.06.2023 411-k 2023 Munitsipaaleluruumi Kangelaste prospekt 10a-61 Narvas otsustuskorras võõrandamine
401. 07.06.2023 412-k 2023 Munitsipaaleluruumi Rahu tänav 6-38 Narvas otsustuskorras võõrandamine
402. 07.06.2023 413-k 2023 Munitsipaaleluruumi Tallinna maantee 15-25 Narvas otsustuskorras võõrandamine
403. 07.06.2023 415-k 2023 Avaliku ürituse „NARVA LINNA JOOKS“ loa taotluse rahuldamine
404. 07.06.2023 416-k 2023 Avaliku ürituse „Narva Päevad 2023“ loa taotluse rahuldamine
405. 07.06.2023 417-k 2023 Kiriku tn 1, Kiriku tn 3 ja Kiriku tn 7 kinnisasjade liitmine
406. 07.06.2023 418-k 2023 P. Kerese tn 28a maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine, teenindamiseks vajaliku maa määramine ning riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
407. 07.06.2023 419-k 2023 Ehituslubade andmine (Haigla tn 3 ja 5)
408. 07.06.2023 420-k 2023 Ehitusloa andmine (Elektrijaama tee 94)
409. 07.06.2023 421-k 2023 Ehitusloa andmine (Kangelaste prospekt 32)
410. 07.06.2023 422-k 2023 Ehitusloa andmine (P. Kerese tn 14a // P. Kerese tn 14/1)
411. 07.06.2023 414-k 2023 Narvas Kreenholmi tn 25 (Rahvaste maja) hoones asuvate rahvuskultuuriseltside hooldustasust vabastamine
412. 07.06.2023 423-k 2023 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kadastiku tn 33a, 33b, 35a ja 35b päikeseenergiajaamade ja nende liitumiseks mitut kinnisasja läbiva jõukaabli rajamiseks)
413. 21.06.2023 424-k 2023 Narva Paemurru Spordikooli rajatiste ja ruumide tasuta kasutusse andmine
414. 21.06.2023 425-k 2023 Hoolduskuludele piirmäära kehtestamine
415. 21.06.2023 426-k 2023 Volitamine (S. U. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
416. 21.06.2023 Hoolduse seadmine V.Z.
417. 21.06.2023 428-k 2023 Hoolduse seadmine V.K.
418. 21.06.2023 429-k 2023 Hoolduse seadmine J.K.
419. 21.06.2023 430-k 2023 Hoolduse seadmine F.K.
420. 21.06.2023 431-k 2023 Munitsipaaleluruumide sotsiaaleluruumideks tunnistamine ja üürile andmine