Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2023
(Kirjeid kokku: 411)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 20.09.2023 671-k 2023 Linnavalitsuse juhtkonna tööjaotusest
2. 20.09.2023 669-k 2023 Aktsiaseltsi Transservis-N nõukogu liikmete tagasikutsumine, uute liikmete nimetamine
3. 20.09.2023 668-k 2023 Sihtasutuse Narva Linna Arendus nõukogu liikmete tagasikutsumine, uute liikmete nimetamine
4. 20.09.2023 667-k 2023 Sihtasutuse Narva Haigla nõukogu liikmete tagasikutsumine, uute liikmete nimetamine
5. 20.09.2023 666-k 2023 Aktsiaseltsi Narva Vesi Narva linna esindaja nimetamine
6. 20.09.2023 665-k 2023 Avaliku ürituse „Narva Jetti Drag Racing“ loa taotluse rahuldamine
7. 20.09.2023 664-k 2023 Avaliku ürituse „Narva jõepromenaadi mängutänav“ loa taotluse rahuldamine
8. 20.09.2023 662-k 2023 Munitsipaalkorteri aadressil Narva linn, Linda tn 7-30 üürile andmine spetsialistile töösuhte ajaks
9. 20.09.2023 661-k 2023 Ehitusloa andmine (Joala tn 23a)
10. 20.09.2023 660-k 2023 Ehitusloa andmine (Paul Kerese tn 11)
11. 20.09.2023 659-k 2023 Hoolduse seadmine N.S.
12. 20.09.2023 663-k 2023 Avaliku ürituse „Tartu Ülikooli Narva kolledži Narva Vanalinna orienteerumine ja promenaad“ loa taotluse rahuldamine
13. 13.09.2023 655-k 2023 Tulemuste kinnitamine
14. 13.09.2023 654-k 2023 Maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (OÜ WILDSTREAM)
15. 13.09.2023 658-k 2023 Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
16. 13.09.2023 657-k 2023 Narvas Linda tn 4 hoones asuvate ruumide kasutusse andmine (KLUBI STEPIHUNT MTÜ)
17. 13.09.2023 656-k 2023 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
18. 13.09.2023 653-k 2023 Narva linna omandis olevate kinnisasjade Joala tänav J1, Kalda tänav L1, Kalda tänav L2, Kalda tänav T2, Turu tänav koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuks
19. 13.09.2023 652-k 2023 Kasutusloa andmine (Paadi tn 6)
20. 13.09.2023 651-k 2023 Koha-aadresside määramine
21. 13.09.2023 650-k 2023 Aiandusühistule Oktoober kuuluvale kinnisasjale sundvalduse seadmine Enefit Connect OÜ kasuks (Lõuna tänav // Põhja tänav)
22. 13.09.2023 648-k 2023 Narva Lasteaia Põngerjas poolt osutatava teenuse hinna kehtestamine
23. 13.09.2023 647-k 2023 Õpilaste arvu suurendamine Narva Kesklinna Kooli klassides
24. 13.09.2023 646-k 2023 Narvas Jõe tn 1 hoones asuva ruumi osa tasuta kasutusse andmine (Politsei- ja Piirivalveamet)
25. 13.09.2023 645-k 2023 Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, A. Puškini tn 26-125 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine
26. 13.09.2023 644-k 2023 Munitsipaaleluruumide sotsiaaleluruumideks tunnistamine ja üürile andmine
27. 13.09.2023 643-k 2023 Hoolduse seadmine E.S.
28. 13.09.2023 642-k 2023 Hoolduse seadmine V.V.
29. 06.09.2023 641-k 2023 Avaliku ürituse „Ametivande andmise tseremoonia“ loa taotluse rahuldamine
30. 06.09.2023 640-k 2023 Avaliku ürituse „Station Narva 2023“ loa taotluse rahuldamine