Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Määrused - kõik
(Kirjeid kokku: 655)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 20.05.1999 Teenistuslähetuse vormistamise korra kinnitamine
2. 07.11.2007 Sotsiaalteenuste nõuete kinnitamine
3. 09.01.2019 1 - 2019 Narva Linnavalitsuse 12.12.2012 määruse nr 1232 „Hoolekandeasutusse paigutamise komisjon“ kehtetuks tunnistamine
4. 08.01.2020 1 - 2020 Narva Linnavalitsuse 24.03.2015 määruse nr 14 „Narva linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhend” muutmine
5. 20.01.2021 1 - 2021 Narva Linnavalitsuse 22.01.2014 määruse nr 2 „Narva linna raamatupidamise sise-eeskirja kinnitamine” muutmine
6. 08.01.2015 1 2015 Valimisjaoskondade moodustamine
7. 23.01.2013 1- 2013 Narva Linnavalitsuse 17.03.2004 määruse nr 205 muutmine
8. 08.01.2014 1- 2014 Narva Linnavalitsuse 17.03.2004 määruse nr 205 ''Kohaliku omavalitsuse töötajate töötasudest''muutmine
9. 13.01.2016 1- 2016 Narva Linnavalitsuse 24.03.2015 määruse nr 14 "Narva linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhend" muutmine
10. 11.01.2017 1- 2017 Narva Linnavalitsuse korralduse eelnõu Narva Linnavolikogu 15.09.2016 määruses nr 21 „Narva linnas spordiväljakute ehitamise teostamise kord“ spordiväljaku ehitamise toetuse taotluse kohustusliku vormi kinnitamine
11. 28.01.2022 1- 2022 Narva Linnavalitsuse 24.03.2015 määruse nr 14 „Narva linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhend” muutmine
12. 10.01.2018 1-2018 Narva Linnavalitsuse 24.03.2015 määruse nr 14 „Narva linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhend” muutmine
13. 11.01.2023 1-2023 Narva Linnavalitsuse nimekomisjoni põhimäärus
14. 06.03.2013 10 - 2013 Narva Lasteaia Pääsuke arengukava 2013-2018 kinnitamine
15. 02.04.2014 10 - 2014 Koduteenuste loetelu ja nende hinna kehtestamine
16. 23.03.2016 10 - 2016 Narva Kreenholmi Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord
17. 08.03.2017 10 - 2017 Narva Linnavalitsuse 20.12.2013. a määruse nr 46 „Narva Täiskasvanute Kooli põhimäärus“ muutmine
18. 21.03.2018 10 - 2018 Narva Linnavalitsuse kriisikomisjoni põhimäärus
19. 31.08.2022 10 - 2022 Narva Linnavalitsuse 27.06.2018 määruse nr 14 „Sotsiaalteenuste maksumuse piirmäärade kinnitamine“ muutmine
20. 26.02.2015 10-2015 Narva Lasteaia Sipsik arengukava 2015-2020 kinnitamine
21. 15.05.2019 10-2019 Narva Linnavalitsuse 24.03.2015 määruse nr 14 „Narva linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhend“ muutmine
22. 21.07.2021 10-2021 Narva Linnavalitsuse 24.03.2015 määruse nr 14 „Narva linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhend” muutmine
23. 19.05.2023 10-2023 Narva Soldino Kooli põhimäärus
24. 09.08.2006 1003-2006 Koduteenuste loetelu ja nende hinna kehtestamine
25. 04.02.2009 101-2009 Konkursi Narva linna Aasta Õpetaja juhendi kinnitamine
26. 17.10.2012 1010 - 2012 Narva Linnavalitsuse 15.12.2010. a määruse nr 1608 „Narva munitsipaalsete spordikoolide poolt osutavate teenuste hindade kehtestamine“ muutmine
27. 02.11.2011 1012 - 2011 Narva Linnavalitsuse 28.05.2003.a määruse nr 412 “Eelarveliste asutuste eelaresitamise kord” muutmine ve planeerimise,eelarveliste vahendite ümberpaigutamise ja finantseerimise taotluste ning aruandluse
28. 25.07.2007 1019 -2007 Narva linna eelarvest spordiklubidele toetuse eraldamise korra vormi kinnitamine
29. 19.08.2008 1025 -2008 NLV määruse nr 742 muutmine
30. 02.11.2011 1025-2011 Narva Linnavalitsuse 22.10.2008 määruse nr 1363 „Pakendijäätmete konteinerite jäätmevaldajatele üleandmise kord“ muutmine