Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Määrused - kõik
(Kirjeid kokku: 655)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
151. 18.11.2009 1388 - 2009 Narva Linnavalitsuse 19.09.2006. a määruse nr 1145 „Narva munitsipaalsete koolieelsete lasteasutuste
152. 05.11.2008 1395-2008 Narva linna kriisikomisjoni põhimäärus
153. 05.11.2008 1397-2008 Narva linna kriisireguleerimismeeskonna kokkukutsumise ja töökorralduse kord
154. 05.11.2008 1399-2008 Konkursi «Narva linna kaunis kodu» läbiviimise kord
155. 06.03.2013 14 - 2013 Narva Lasteaia Kaseke arengukava 2013-2018 kinnitamine
156. 07.05.2014 14 - 2014 Dokumentide vormi kinnitamine Narva Volikogu 17.04.2014.a vastu võetud määruse nr 9 „Välireklaami paigaldamise eeskiri“ juurde
157. 27.06.2018 14 - 2018 Sotsiaalteenuste maksumuse piirmäärade kinnitamine
158. 26.10.2022 14 - 2022 „Konkursi “Narva Ettevõtja” läbiviimise korra kinnitamine
159. 24.03.2015 14- 2015 Narva linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhend
160. 18.05.2016 14- 2016 Narva Laste Loomemaja põhimääruse kinnitamine
161. 27.11.2019 14- 2019 Haridusasutuste tegevuskulude arvestuslike maksumuste kinnitamine
162. 29.11.2021 14- 2021 Haridusasutuste tegevuskulude arvestuslike maksumuste kinnitamine
163. 03.05.2017 14-2017 Narva Linnavalitsuse 22.01.2014. a määruse nr 4 „Narva Muusikakooli põhimäärus“ muutmine
164. 26.07.2023 14-2023 Narva Linnavalitsuse 27.06.2018 määruse nr 14 „Sotsiaalteenuste maksumuse piirmäärade kinnitamine“ muutmine
165. 08.02.2006 140-2006 Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vastuvõtmise korra kinnitamine
166. 05.11.2008 1400-2008 Konkursi «Narva linna kaunis kodu» hindamiskomisjoni põhimäärus
167. 29.12.2005 1401 Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjoni põhimääruse kinnitamine
168. 15.11.2006 1404-2006 Dokumentide vormi kinnitamine Linnavolikogu 20.10.2006.a.
169. 15.11.2006 1406-2006 Narva linna eelarvest spordiklubidele toetuse eraldamise korra vormide kinnitamine
170. 15.11.2006 1407-2006 Narva 6. Kooli õpilaste vastuvõtmise kord
171. 15.11.2006 1408-2006 Narva Eesti Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise kord
172. 15.11.2006 1409-2006 Narva Pähklimäe Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise kord
173. 15.11.2006 1410-2006 Narva Soldino Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise kord
174. 15.11.2006 1411-2006 Narva Täiskasvanute Kooli õpilaste vastuvõtmise kord
175. 03.11.2010 1419-2010 Narva Linnavalitsuse 28.05.2003.a määruse nr.412 muutmine
176. 17.11.2010 1426-2010 Haridusasutuste tegevuskulude arvestuslike maksumuste kinnitamine
177. 17.11.2010 1427-2010 Koolieelse lasteasutuse Põngerjas põhimäärus
178. 19.11.2008 1436-2008 Narva Linnavalitsuse 15.11.2006.a. määruse nr 1408 „Narva Eesti Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise ko
179. 19.11.2008 1439-2008 Narva Linnavalitsuse 03.05.2006.a. määruse nr 571 „Narva Noorte Meremeeste Klubi ja Narva Laste Loom
180. 02.12.2009 1443 - 2009 Koolieelse lasteasutuse Marjake arengukava 2010-2012 kinnitamine