Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Määrused - kõik
(Kirjeid kokku: 655)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
271. 29.12.2010 1685 - 2010 Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste töötajatele töökohal toitlustamisteenuste osutami
272. 29.12.2010 1686 - 2010 Narva Linnavalitsuse 08.08.2007. a määruse nr 1088 „Jäähalli hokiplatsi tunnitasu kehtestamine soodu
273. 18.02.2009 169-2009 Narva Linnavalitsuse 27.07.2005.a määruse nr 742 muutmine
274. 29.12.2010 1690 - 2010 Narva Eesti Gümnaasiumi põhimäärus
275. 29.12.2010 1691 - 2010 Narva Humanitaargümnaasiumi põhimäärus
276. 29.12.2010 1692 - 2010 Narva Kesklinna Gümnaasiumi põhimäärus
277. 29.12.2010 1693 - 2010 Narva Kreenholmi Gümnaasiumi põhimäärus
278. 29.12.2010 1694 - 2010 Narva Paju Kooli põhimäärus
279. 29.12.2010 1695 - 2010 Narva Peetri Kooli põhimäärus
280. 29.12.2010 1696 - 2010 Narva Soldino Gümnaasiumi põhimäärus
281. 29.12.2010 1697 - 2010 Narva Täiskasvanute Kooli põhimäärus
282. 29.12.2010 1698 - 2010 Narva 6. Kooli põhimäärus
283. 06.03.2013 17 - 2013 Narva Lasteaia Cipollino arengukava 2013-2018 kinnitamine
284. 22.04.2015 17 - 2015 Narva Linnavalitsuse 19.03.2008. a määruse nr 330 „Narva Muusikakooli põhimääruse kinnitamine“ muutmine
285. 25.07.2018 17 - 2018 Narva Linnavalitsuse 14.01.2015. a määruse nr 2 „Narva Kultuurimaja Rugodiv osutatavate teenuste hindade kehtestamine“ kehtetuks tunnistamine
286. 11.06.2014 17-2014 Narva Kunstikooli õppetasu kehtestamine
287. 25.05.2016 17-2016 Narva Linnavalitsuse 26.11.2015 määruse nr 33 „Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti tasuliste lisateenuste hinnakirja kinnitamine” muutmine
288. 23.08.2017 17-2017 Narva Linnavalitsuse 09.03.2011. a määruse nr 243 „Narva munitsipaalhuvikoolide õpperühmade suurused ja moodustamise alused“ muutmine
289. 14.11.2007 1758-2007 Narva Linnavalitsuse 08.02.2006.a määruse nr.207 muutmine
290. 28.11.2007 1774-2007 Narva Linnavalitsuse 28.08.2002.a. määruse nr 848 muutmine
291. 22.08.2018 18 - 2018 Narva munitsipaalhuvikoolide õpperühmade suurused ja moodustamise alused
292. 06.09.2017 18 - 2017 Narva munitsipaalse koolieelse lasteasutuse eelarve koostamisel töökohtade arvu ja tööjõukulude määramise kriteeriumide kinnitamine
293. 03.04.2013 18- 2013 Narva Hooldekodu hoolekogu töökord
294. 03.06.2015 18- 2015 Avaliku ürituse loa taotluse vormi ja turvaplaani vormi kinnitamine
295. 11.06.2014 18-2014 Narva linna munitsipaalspordikoolide õppetasu kehtestamine
296. 29.06.2016 18-2016 Narva Linnavalitsuse ehituskomisjoni põhimäärus
297. 21.02.2007 180-2007 Narva Linnavalitsuse 08.02.2006.a. määruse nr 140 kehtetuks tunnistamine
298. 21.02.2007 181- 2007 Narva linna munitsipaalse koolieelse lasteasutuse Karikakar arengukava 2006-2009 kinnitamine uues re
299. 28.11.2007 1826-2007 Narva linna Sotsiaalhoolekandekeskuse tasuliste sotsiaal-ja raviteenuste hinnakirja kinnitamine
300. 12.12.2007 1858-2007 Haridusasutuste tegevuskulude arvestuslike maksumuste kinnitamine