Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Määrused - kõik
(Kirjeid kokku: 666)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
271. 29.12.2010 1698 - 2010 Narva 6. Kooli põhimäärus
272. 06.03.2013 17 - 2013 Narva Lasteaia Cipollino arengukava 2013-2018 kinnitamine
273. 22.04.2015 17 - 2015 Narva Linnavalitsuse 19.03.2008. a määruse nr 330 „Narva Muusikakooli põhimääruse kinnitamine“ muutmine
274. 25.07.2018 17 - 2018 Narva Linnavalitsuse 14.01.2015. a määruse nr 2 „Narva Kultuurimaja Rugodiv osutatavate teenuste hindade kehtestamine“ kehtetuks tunnistamine
275. 11.06.2014 17-2014 Narva Kunstikooli õppetasu kehtestamine
276. 25.05.2016 17-2016 Narva Linnavalitsuse 26.11.2015 määruse nr 33 „Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti tasuliste lisateenuste hinnakirja kinnitamine” muutmine
277. 23.08.2017 17-2017 Narva Linnavalitsuse 09.03.2011. a määruse nr 243 „Narva munitsipaalhuvikoolide õpperühmade suurused ja moodustamise alused“ muutmine
278. 14.11.2007 1758-2007 Narva Linnavalitsuse 08.02.2006.a määruse nr.207 muutmine
279. 28.11.2007 1774-2007 Narva Linnavalitsuse 28.08.2002.a. määruse nr 848 muutmine
280. 22.08.2018 18 - 2018 Narva munitsipaalhuvikoolide õpperühmade suurused ja moodustamise alused
281. 06.09.2017 18 - 2017 Narva munitsipaalse koolieelse lasteasutuse eelarve koostamisel töökohtade arvu ja tööjõukulude määramise kriteeriumide kinnitamine
282. 03.04.2013 18- 2013 Narva Hooldekodu hoolekogu töökord
283. 03.06.2015 18- 2015 Avaliku ürituse loa taotluse vormi ja turvaplaani vormi kinnitamine
284. 11.06.2014 18-2014 Narva linna munitsipaalspordikoolide õppetasu kehtestamine
285. 29.06.2016 18-2016 Narva Linnavalitsuse ehituskomisjoni põhimäärus
286. 21.02.2007 180-2007 Narva Linnavalitsuse 08.02.2006.a. määruse nr 140 kehtetuks tunnistamine
287. 21.02.2007 181- 2007 Narva linna munitsipaalse koolieelse lasteasutuse Karikakar arengukava 2006-2009 kinnitamine uues re
288. 28.11.2007 1826-2007 Narva linna Sotsiaalhoolekandekeskuse tasuliste sotsiaal-ja raviteenuste hinnakirja kinnitamine
289. 12.12.2007 1858-2007 Haridusasutuste tegevuskulude arvestuslike maksumuste kinnitamine
290. 03.04.2013 19 - 2013 Narva Laste Varjupaiga põhimäärus
291. 19.09.2018 19 - 2018 Narva Linnavalitsuse 29.12.2010. a määruse nr 1696 „Narva Soldino Gümnaasiumi põhimäärus“ muutmine
292. 29.06.2016 19 -2016 Narva Linnavalitsuse 07.05.2014 määruse nr 14"Narva Volikogu 17.04.2014.a määruse nr 9 "Välireklaami paigaldamise eeskiri" dokumentide vormi kinnitamine" muutmine
293. 17.06.2015 19- 2015 "Narva ja Ivangorodi piiriülese koostöö strateegia 2015 – 2025" kinnitamine
294. 11.06.2014 19-2014 Narva Linnavalitsuse 05.02.2014. a määruse nr 6 „Narva munitsipaalsete spordikoolide poolt osutavate teenuste hindade kehtestamine“ muutmine
295. 06.09.2017 19-2017 Narva Linnavalitsuse 29.12.2010. a määruse nr 1696 „Narva Soldino Gümnaasiumi põhimäärus“ muutmine
296. 23.02.2011 196 - 2011 Narva Lasteaia Vikerkaar põhimäärus
297. 28.12.2007 1961/2007 Narva linna osaluste kajastamisest
298. 28.12.2007 1962/2007 Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamine
299. 23.02.2011 197- 2011 Narva Lasteaia Cipollino põhimäärus
300. 23.02.2011 198- 2011 Narva Lasteaia Kakuke põhimäärus