Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Määrused - kõik
(Kirjeid kokku: 655)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
301. 28.11.2007 1826-2007 Narva linna Sotsiaalhoolekandekeskuse tasuliste sotsiaal-ja raviteenuste hinnakirja kinnitamine
302. 12.12.2007 1858-2007 Haridusasutuste tegevuskulude arvestuslike maksumuste kinnitamine
303. 03.04.2013 19 - 2013 Narva Laste Varjupaiga põhimäärus
304. 19.09.2018 19 - 2018 Narva Linnavalitsuse 29.12.2010. a määruse nr 1696 „Narva Soldino Gümnaasiumi põhimäärus“ muutmine
305. 06.12.2023 19 - 2023 Haridusasutuste tegevuskulude arvestuslike maksumuste kinnitamine
306. 29.06.2016 19 -2016 Narva Linnavalitsuse 07.05.2014 määruse nr 14"Narva Volikogu 17.04.2014.a määruse nr 9 "Välireklaami paigaldamise eeskiri" dokumentide vormi kinnitamine" muutmine
307. 17.06.2015 19- 2015 "Narva ja Ivangorodi piiriülese koostöö strateegia 2015 – 2025" kinnitamine
308. 11.06.2014 19-2014 Narva Linnavalitsuse 05.02.2014. a määruse nr 6 „Narva munitsipaalsete spordikoolide poolt osutavate teenuste hindade kehtestamine“ muutmine
309. 06.09.2017 19-2017 Narva Linnavalitsuse 29.12.2010. a määruse nr 1696 „Narva Soldino Gümnaasiumi põhimäärus“ muutmine
310. 23.02.2011 196 - 2011 Narva Lasteaia Vikerkaar põhimäärus
311. 28.12.2007 1961/2007 Narva linna osaluste kajastamisest
312. 28.12.2007 1962/2007 Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamine
313. 23.02.2011 197- 2011 Narva Lasteaia Cipollino põhimäärus
314. 23.02.2011 198- 2011 Narva Lasteaia Kakuke põhimäärus
315. 23.02.2011 199 - 2011 Narva Lasteaia Karikakar põhimäärus
316. 12.01.2011 2 - 2011 Narva Linnavalitsuse õigusaktide muutmine seoses euro kasutusele võtmisega
317. 27.01.2016 2 - 2016 Narva Linnavalitsuse 07.05.2014.a määruse nr 14 „Narva Linnavolikogu 17.04.2014.a määruse nr 9 „Välireklaami paigaldamise eeskiri“ dokumentide vormi kinnitamine“ muutmine
318. 09.01.2019 2 - 2019 Narva Linnavalitsuse 24.03.2015 määruse nr 14 „Narva linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhend” muutmine
319. 02.02.2022 2 - 2022 Narva Linnavalitsuse 06.09.2017. a määruse nr 18 „Narva munitsipaalse koolieelse lasteasutuse eelarve koostamisel töökohtade arvu ja tööjõukulude määramise kriteeriumide kinnitamine“ muutmine
320. 23.01.2013 2- 2013 Narva Linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni põhimääruse kinnitamine
321. 22.01.2014 2- 2014 Narva Linnavalitsuse 08.03.2006 määruse nr 257 ''Narva linna raamatupidamise sise-eeskirja kinnitamine'' muutmine
322. 14.01.2015 2- 2015 Narva Kultuurimaja Rugodiv osutatavate teenuste hindade kehtestamine
323. 11.01.2017 2- 2017 Narva Linnavalitsuse korralduse eelnõu Narva Linnavolikogu 25.08.2016 määrusele nr 16 „Narva linnas laste mänguväljakute ehitamise teostamise kord“ laste mänguväljaku ehitamise toetuse taotluse kohustusliku vormi kinnita
324. 24.01.2018 2- 2018 Narva Linnavalitsuse 30.11.2005.a. määruse nr. 1242 “Ühiselamute eluruumide üürimäära kehtestamine” muutmine
325. 17.02.2021 2- 2021 Üürilepingu alusel kasutatava ja otsustuskorras üürnikule võõrandatava eluruumi hindamise akti vormi kinnitamine
326. 22.01.2020 2-2020 Narva Linnavalitsuse 06.09.2017. a määruse nr 18 „Narva munitsipaalse koolieelse lasteasutuse eelarve koostamisel töökohtade arvu ja tööjõukulude määramise kriteeriumide kinnitamine“ muutmine
327. 18.01.2023 2-2023 Narva Linnavalitsuse 24.03.2015 määruse nr 14 „Narva linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhend” muutmine
328. 03.04.2013 20 - 2013 Narva Linnavalitsuse 23.01.2008 määruse nr 70 „Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti poolt teostatavate tasuliste teenuste hinnakirja kinnitamine“ kehtetuks tunnistamine
329. 17.10.2018 20 - 2018 Narva Linnavalitsuse 21.02.2018. a määruse nr 6 „Narva Täiskasvanute Kooli vastuvõtu tingimused ja kord“ muutmine
330. 17.06.2015 20- 2015 Narva Linnavalitsuse 11.06.2014. a määruse nr 16 „Narva Lasteaia Põngerjas põhimäärus“ muutmine