Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Määrused - kõik
(Kirjeid kokku: 666)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
301. 23.02.2011 199 - 2011 Narva Lasteaia Karikakar põhimäärus
302. 12.01.2011 2 - 2011 Narva Linnavalitsuse õigusaktide muutmine seoses euro kasutusele võtmisega
303. 27.01.2016 2 - 2016 Narva Linnavalitsuse 07.05.2014.a määruse nr 14 „Narva Linnavolikogu 17.04.2014.a määruse nr 9 „Välireklaami paigaldamise eeskiri“ dokumentide vormi kinnitamine“ muutmine
304. 09.01.2019 2 - 2019 Narva Linnavalitsuse 24.03.2015 määruse nr 14 „Narva linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhend” muutmine
305. 02.02.2022 2 - 2022 Narva Linnavalitsuse 06.09.2017. a määruse nr 18 „Narva munitsipaalse koolieelse lasteasutuse eelarve koostamisel töökohtade arvu ja tööjõukulude määramise kriteeriumide kinnitamine“ muutmine
306. 23.01.2013 2- 2013 Narva Linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni põhimääruse kinnitamine
307. 22.01.2014 2- 2014 Narva Linnavalitsuse 08.03.2006 määruse nr 257 ''Narva linna raamatupidamise sise-eeskirja kinnitamine'' muutmine
308. 14.01.2015 2- 2015 Narva Kultuurimaja Rugodiv osutatavate teenuste hindade kehtestamine
309. 11.01.2017 2- 2017 Narva Linnavalitsuse korralduse eelnõu Narva Linnavolikogu 25.08.2016 määrusele nr 16 „Narva linnas laste mänguväljakute ehitamise teostamise kord“ laste mänguväljaku ehitamise toetuse taotluse kohustusliku vormi kinnita
310. 24.01.2018 2- 2018 Narva Linnavalitsuse 30.11.2005.a. määruse nr. 1242 “Ühiselamute eluruumide üürimäära kehtestamine” muutmine
311. 17.02.2021 2- 2021 Üürilepingu alusel kasutatava ja otsustuskorras üürnikule võõrandatava eluruumi hindamise akti vormi kinnitamine
312. 22.01.2020 2-2020 Narva Linnavalitsuse 06.09.2017. a määruse nr 18 „Narva munitsipaalse koolieelse lasteasutuse eelarve koostamisel töökohtade arvu ja tööjõukulude määramise kriteeriumide kinnitamine“ muutmine
313. 03.04.2013 20 - 2013 Narva Linnavalitsuse 23.01.2008 määruse nr 70 „Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti poolt teostatavate tasuliste teenuste hinnakirja kinnitamine“ kehtetuks tunnistamine
314. 17.10.2018 20 - 2018 Narva Linnavalitsuse 21.02.2018. a määruse nr 6 „Narva Täiskasvanute Kooli vastuvõtu tingimused ja kord“ muutmine
315. 17.06.2015 20- 2015 Narva Linnavalitsuse 11.06.2014. a määruse nr 16 „Narva Lasteaia Põngerjas põhimäärus“ muutmine
316. 02.07.2014 20-2014 Narva 6. Kooli põhimäärus
317. 27.07.2016 20-2016 Narva Linnavalitsuse 10.02.2016 määruse nr 3 „Sotsiaalteenuste maksumuse piirmäärade kinnitamine“ muutmine
318. 18.10.2017 20-2017 Narva Linnavalitsuse 15.11.2006. a määruse nr 1406 „Narva linna eelarvest spordiklubidele toetuse eraldamise korra vormide kinnitamine“ kehtetuks tunnistamine
319. 23.02.2011 200 - 2011 Narva Lasteaia Käoke põhimäärus
320. 23.02.2011 201 - 2011 Narva Lasteaia Kaseke põhimäärus
321. 08.03.2012 201 - 2012 Narva Paju Kooli vastuvõtu tingimused ja kord
322. 23.02.2011 202 - 2011 Narva Lasteaia Kirsike põhimäärus
323. 23.02.2011 203 - 2011 Narva Lasteaia Kuldkalake põhimäärus
324. 23.02.2011 204 - 2011 Narva Lasteaia Kuuseke põhimäärus
325. 23.02.2011 205- 2011 Narva Lasteaia Marjake põhimäärus
326. 23.02.2011 206 - 2011 Narva Lasteaia Muinasjutt põhimäärus
327. 23.02.2011 207 - 2011 Narva Lasteaia Ojake põhimäärus
328. 23.02.2011 208 - 2011 Narva Lasteaia Pääsuke põhimäärus
329. 23.02.2011 209 - 2011 Narva Lasteaia Päikene põhimäärus
330. 17.04.2013 21 - 2013 Narva munitsipaalkooli baasil 2013. aastal tegutsevate suvekoolilaagrite toitlustamise finantseerimise kord