Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Määrused - kõik
(Kirjeid kokku: 666)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
31. 09.09.2009 1035-2009 Narva Linnavalitsuse 12.01.2007 määruse nr. 47 "Valimisjaoskondade moodustamine 4.märtsi 2007 Riigik
32. 04.02.2009 104-2009 Narva Linnavalitsuse 19.03.2008.a. määruse nr 335 "Narva paemurru Spordikooli põhimääruse ..muutmine
33. 23.09.2009 1045- 2009 NL 11.10.2005 määruse nr 1015 „Konkursi “Narva ettevõtja” põhimääruse kinnitamine" muutmine
34. 16.11.2011 1058 - 2011 Narva Linna Sotsiaalhoolekandekeskuse tasuliste sotsiaal- ja tervendavate teenuste hinnakirja kinnitamine
35. 04.02.2009 106-2009 Linna nõustamiskomisjoni töökord
36. 04.02.2009 107-2009 Narva Linnavalitsuse 03.05.2006.a. määruse nr 571 „Narva Noorte Meremeeste Klubi ja Narva Laste Loom
37. 04.02.2009 108-2009 Narva Linnavalitsuse 14.04.2004.a. määruse nr 276 „Muusika- ja kunstikoolide õppetasu määramine“ muu
38. 10.09.2008 1086-2008 Narva Linnavalitsuse ehitusjärelevalvet teostava ametiisiku määramine
39. 08.08.2007 1088- 2007 Jäähalli hokiplatsi tunnitasu kehtestamine soodustingimustel
40. 06.09.2006 1088-2006 Narva linna munitsipaalsete koolieelsete lasteasutuste töötajatele töökohal toitlustamisteenuste osu
41. 31.10.2012 1088-2012 Narva Spordikeskuse osutatavate teenuste hindade kehtestamine
42. 08.08.2007 1089-2007 Narva Paju Kooli arengukava kinnitamine
43. 04.02.2009 109-2009 Narva Linnavalitsuse 14.07.2004.a. määruse nr 661 „Narva linna munitsipaalspordikoolide õppetasu ja
44. 08.09.2010 1090- 2010 Narva Täiskasvanute Kooli arengukava 2010–2013 kinnitamine
45. 16.11.2011 1092 - 2011 Linnakantselei tasuliste teenuste hinnakirja muutmine
46. 06.03.2013 11 - 2013 Narva Lasteaia Marjake arengukava 2013-2018 kinnitamine
47. 04.04.2018 11 - 2018 Narva Linnavalitsuse 07.03.2018. a määruse nr 8 “Narva munitsipaalkooli tööjõukulude arvutamise kriteeriumide kinnitamine eelarve koostamisel“ muutmine
48. 18.06.2019 11 - 2019 Ametiautode kasutamise kord
49. 14.09.2022 11 - 2022 Sotsiaaleluruumide üürilepingu tüüpvormi ja tingimuste ning Narva linna sotsiaaleluruumide sisekorraeeskirja kinnitamine
50. 26.02.2015 11- 2015 Narva Linnavalitsuse 23.03.2011. a määruse nr 281 „Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti turistidele tasuliste lisateenuste hinnakirja kinnitamine“ muutmine
51. 06.04.2016 11- 2016 Narva Linnavalitsuse 23.02.2011. a määruse nr 198 „Narva Lasteaia Kakuke põhimäärus“ muutmine
52. 22.03.2017 11- 2017 Narva Linnavalitsuse 23.02.2011. a määruse nr 197 „Narva Lasteaia Cipollino põhimäärus“ muutmine
53. 16.04.2014 11-2014 Konkursi „Narva linna Aasta Õpetaja“ juhend
54. 16.08.2021 11-2021 Valimisjaoskondade moodustamine
55. 03.11.2005 1101 Narva Linnavalitsuse 23.11.2003 määrusega nr 901 kinnitatud "Finantseerimise lepingu vormi" muutmine
56. 22.09.2010 1104 - 2010 Narva Linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni uue koosseisu kinnitamine
57. 10.09.2008 1127-2008 Narva linnavalitsuse 28.04.2004. a määruse nr 391 muutmine
58. 07.10.2009 1133-2009 Narva 6. Kooli põhimäärus
59. 30.11.2011 1138- 2011 Haridusasutuste tegevuskulude arvestuslike maksumuste kinnitamine
60. 03.11.2005 1142 Ehitusjärelevalvet teostava ametiisiku ettekirjutuse vormi kinnitamine