Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Määrused - kõik
(Kirjeid kokku: 655)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
61. 07.10.2009 1133-2009 Narva 6. Kooli põhimäärus
62. 30.11.2011 1138- 2011 Haridusasutuste tegevuskulude arvestuslike maksumuste kinnitamine
63. 03.11.2005 1142 Ehitusjärelevalvet teostava ametiisiku ettekirjutuse vormi kinnitamine
64. 11.09.2006 1142-2006 Narva linna munitsipaalsete koolieelsete lasteasutuste töötajatele töökohal toitlustamisteenuste osu
65. 03.11.2005 1143 Ehitiste ülevaatuse protokolli vormi kinnitamine
66. 19.09.2006 1145-2006 Narva munitsipaalsete koolieelsete lasteasutuste ametikohtade arvu määramise ja eelarve koostamisel
67. 22.09.2010 1156 - 2010 Narva Kesklinna Gümnaasiumi arengukava 2010–2013 kinnitamine
68. 22.09.2010 1157- 2010 Narva Kreenholmi Gümnaasiumi arengukava aastateks 2011–2013 kinnitamine
69. 27.01.2010 116- 2010 Narva Linnavalitsuse 26.06.2008.a määruse nr 825 "Narva munitsipaalsete spordikoolide poolt osutatav
70. 30.09.2010 1164-2010 Konkursi läbiviimise kord üldhariduskooli direktori, koolieelse lasteasutuse direktori ja huvikooli
71. 19.09.2006 1167-2006 Narva linna Sotsiaalhoolekandekeskuse põhimääruse muutmine
72. 15.02.2012 118- 2012 Narva Linnavalitsuse 13.07.2011. a määruse nr 670 'Narva Spordikeskuse osutatavate teenuste hindade kehtestamine' muutmine
73. 28.11.2012 1182 - 2012 Narva Linnavalitsuse 08.03.2006.a määruse nr 257 muutmine ja esitamine uues redaktsioonis
74. 14.12.2011 1182-2011 Narva Linnavalitsuse 13.01.2010. a määruse nr 51 'Koolieelse lasteasutuse Cipollino arengukava 2010-2012 kinnitamine' muutmine
75. 14.12.2011 1183 - 2011 Narva Linnavalitsuse 24.03.2010. a määruse nr 407 „Narva Kunstikooli vastuvõtmise, väljaarvamise ja lõpetamise tingimused ja kord“ muutmine
76. 14.12.2011 1184-2011 Narva Linnavalitsuse 15.12.2010. a määruse nr 1608 „Narva munitsipaalsete spordikoolide poolt osutavate teenuste hindade kehtestamine“ muutmine
77. 06.10.2010 1197-2010 Avalikul enampakkumisel võõrandatava eluruumi hindamisakti vormi kinnitamine ning Narva Linnavalitsu
78. 06.03.2013 12 - 2013 Narva Lasteaia Kuldkalake arengukava 2013-2017 kinnitamine
79. 06.04.2016 12 - 2016 Narva Linnavalitsuse 22.01.2014 määruse nr 2 "Narva linna raamatupidamise sise-eeskirja kinnitamine" muutmine
80. 16.05.2018 12 - 2018 Sotsiaalteenuste maksumuse piirmäärade kinnitamine
81. 10.07.2019 12 - 2019 Linnavara kasutusse andmisel üüritasu arvestuse metoodilise juhendi kinnitamine
82. 14.09.2022 12 - 2022 Narva Kreenholmi Gümnaasiumi põhimäärus
83. 16.04.2014 12- 2014 Narva Laste Loomemaja õppetasu piirnormide kehtestamine
84. 05.04.2017 12- 2017 Narva Linnavalitsuse 23.02.2011. a määruse nr 213 „Narva Lasteaia Sädemeke põhimäärus“ muutmine
85. 29.09.2021 12- 2021 Narva Kesklinna Gümnaasiumi põhimäärus
86. 27.02.2015 12-2015 Narva Linnavalitsuse 8.01.2015.a. määruse nr 1 <Valimisjaoskondade moodustamine> muutmine
87. 21.06.2023 12-2023 Narva Linnavalitsuse 05.11.2008 määruse nr 1400 „Konkursi „Narva linna kaunis kodu“ hindamiskomisjoni põhimäärus” muutmine
88. 16.11.2005 1201 Narva Muusikakooli põhikirja kinnitamine
89. 16.11.2005 1202 Narva Koorikooli põhikirja kinnitamine
90. 16.11.2005 1203 Narva Kreenholmi Muusikakooli põhikirja kinnitamine