Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Määrused - kõik
(Kirjeid kokku: 666)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
61. 11.09.2006 1142-2006 Narva linna munitsipaalsete koolieelsete lasteasutuste töötajatele töökohal toitlustamisteenuste osu
62. 03.11.2005 1143 Ehitiste ülevaatuse protokolli vormi kinnitamine
63. 19.09.2006 1145-2006 Narva munitsipaalsete koolieelsete lasteasutuste ametikohtade arvu määramise ja eelarve koostamisel
64. 22.09.2010 1156 - 2010 Narva Kesklinna Gümnaasiumi arengukava 2010–2013 kinnitamine
65. 22.09.2010 1157- 2010 Narva Kreenholmi Gümnaasiumi arengukava aastateks 2011–2013 kinnitamine
66. 27.01.2010 116- 2010 Narva Linnavalitsuse 26.06.2008.a määruse nr 825 "Narva munitsipaalsete spordikoolide poolt osutatav
67. 30.09.2010 1164-2010 Konkursi läbiviimise kord üldhariduskooli direktori, koolieelse lasteasutuse direktori ja huvikooli
68. 19.09.2006 1167-2006 Narva linna Sotsiaalhoolekandekeskuse põhimääruse muutmine
69. 15.02.2012 118- 2012 Narva Linnavalitsuse 13.07.2011. a määruse nr 670 'Narva Spordikeskuse osutatavate teenuste hindade kehtestamine' muutmine
70. 28.11.2012 1182 - 2012 Narva Linnavalitsuse 08.03.2006.a määruse nr 257 muutmine ja esitamine uues redaktsioonis
71. 14.12.2011 1182-2011 Narva Linnavalitsuse 13.01.2010. a määruse nr 51 'Koolieelse lasteasutuse Cipollino arengukava 2010-2012 kinnitamine' muutmine
72. 14.12.2011 1183 - 2011 Narva Linnavalitsuse 24.03.2010. a määruse nr 407 „Narva Kunstikooli vastuvõtmise, väljaarvamise ja lõpetamise tingimused ja kord“ muutmine
73. 14.12.2011 1184-2011 Narva Linnavalitsuse 15.12.2010. a määruse nr 1608 „Narva munitsipaalsete spordikoolide poolt osutavate teenuste hindade kehtestamine“ muutmine
74. 06.10.2010 1197-2010 Avalikul enampakkumisel võõrandatava eluruumi hindamisakti vormi kinnitamine ning Narva Linnavalitsu
75. 06.03.2013 12 - 2013 Narva Lasteaia Kuldkalake arengukava 2013-2017 kinnitamine
76. 06.04.2016 12 - 2016 Narva Linnavalitsuse 22.01.2014 määruse nr 2 "Narva linna raamatupidamise sise-eeskirja kinnitamine" muutmine
77. 16.05.2018 12 - 2018 Sotsiaalteenuste maksumuse piirmäärade kinnitamine
78. 10.07.2019 12 - 2019 Linnavara kasutusse andmisel üüritasu arvestuse metoodilise juhendi kinnitamine
79. 14.09.2022 12 - 2022 Narva Kreenholmi Gümnaasiumi põhimäärus
80. 16.04.2014 12- 2014 Narva Laste Loomemaja õppetasu piirnormide kehtestamine
81. 05.04.2017 12- 2017 Narva Linnavalitsuse 23.02.2011. a määruse nr 213 „Narva Lasteaia Sädemeke põhimäärus“ muutmine
82. 29.09.2021 12- 2021 Narva Kesklinna Gümnaasiumi põhimäärus
83. 27.02.2015 12-2015 Narva Linnavalitsuse 8.01.2015.a. määruse nr 1 <Valimisjaoskondade moodustamine> muutmine
84. 16.11.2005 1201 Narva Muusikakooli põhikirja kinnitamine
85. 16.11.2005 1202 Narva Koorikooli põhikirja kinnitamine
86. 16.11.2005 1203 Narva Kreenholmi Muusikakooli põhikirja kinnitamine
87. 24.09.2008 1205-2008 Narva Linnavalitsuse 03.05.2006.a. määruse nr 571 „Narva Noorte Meremeeste Klubi ja Narva Laste Loom
88. 16.11.2005 1206 Haridusasutuste tegevuskulude kinnitamine
89. 21.10.2009 1206- 2009 Narva Linnavalitsuse 19.03.2008. a määruse nr 330 „Narva Muusikakooli põhimääruse kinnitamine“ muutm
90. 24.09.2008 1206-2008 Narva Linnavalitsuse 29.12.2004.a. määruse nr 1303 „Narva Täiskasvanute Kooli põhimäärus“ muutmine