Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Määrused - kõik
(Kirjeid kokku: 655)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
631. 13.01.2010 8 - 2010 Võlanõustamise teenuse osutamise korra kinnitamine
632. 06.03.2013 8 - 2013 Narva Lasteaia Punamütsike arengukava 2013-2018 kinnitamine
633. 22.02.2017 8 - 2017 Narva Linnavalitsuse 23.02.2011. a määruse nr 200 „Narva Lasteaia Käoke põhimäärus“ muutmine
634. 07.03.2018 8 - 2018 Narva munitsipaalkooli tööjõukulude arvutamise kriteeriumide kinnitamine eelarve koostamisel
635. 03.04.2019 8 - 2019 Dokumentide vormi kinnitamine Narva Volikogu 21.03.2019.a vastu võetud määruse nr 3 „Välireklaami paigaldamise eeskiri“ juurde
636. 05.03.2014 8- 2014 Narva Linnavalitsuse 29.12.2010. a määruse nr 1696 „Narva Soldino Gümnaasiumi põhimäärus“ muutmine
637. 28.01.2015 8- 2015 Narva Linnavalitsuse 02.05.2013 määruse nr 22 "Narva Laste Varjupaiga teenuste hinnakirja kinnitamine" kehtetuks tunnistamine
638. 09.03.2016 8- 2016 Narva Linnavalitsuse määruste muutmine
639. 19.05.2023 8- 2023 Narva Kesklinna Kooli põhimäärus
640. 16.09.2020 8-2020 Narva Linnavalitsuse 27.06.2018 määruse nr 14 „Sotsiaalteenuste maksumuse piirmäärade kinnitamine“ muutmine
641. 28.04.2021 8-2021 Narva Linnavalitsuse arvutivõrgu kasutamise eeskirjad
642. 17.08.2022 8-2022 Narva Linnavalitsuse 22.08.2018. a määruse nr 18 „Narva munitsipaalhuvikoolide õpperühmade suurused ja moodustamise alused“ muutmine
643. 22.08.2012 800 - 2012 Narva Linnavalitsuse 05.11.2008 määruse nr 1400 'Konkursi 'Narva linna kaunis kodu' hindamiskomisjoni põhimäärus' muutmine
644. 05.09.2012 818 - 2012 Puuetega lastele haridusasutustesse invatransporditeenuse osutamise kord Narva linnas
645. 26.06.2008 825-2008 Narva munitsipaalsete spordikoolide poolt osutavate teenuste hindade kehtestamine
646. 25.01.2006 83-2006 Narva Linna Sotsiaalhoolekandekeskuse tasuliste sotsiaal- ja raviteenuste hinnakirja kinnitamine
647. 13.06.2007 832-2007 Narva Kesklinna Gümnaasiumi arengukava kinnitamine
648. 29.06.2010 833- 2010 Rahvusvahelise noorte pianistide Frederic Chopini konkursi korraldamise tingimused ja kord
649. 13.06.2007 833-2007 Narva Kreenholmi Gümnaasiumi arengukava kinnitamine
650. 13.06.2007 834-2007 Narva Joala Kooli arengukava kinnitamine
651. 13.06.2007 835-2007 Narva Eesti Gümnaasiumi arengukava kinnitamine
652. 13.06.2007 836-2007 Narva Täiskasvanute Kooli arengukava kinnitamine
653. 13.06.2007 837-2007 Narva Laste Loomemaja arengukava kinnitamine
654. 15.07.2009 843 Narva linna territooriumil asuva piiripunkti suunduvate sõiduautode väljasõidu järjekorra eelregistr
655. 15.07.2009 844 2009 Narva Linnavalitsuse 26.06.2008.a määruse nr 825 „Narva munitsipaalsete spordikoolide poolt osutavat
656. 15.07.2009 845 2009 Narva Linnavalitsuse määruse nr. 1962 muutmine
657. 29.06.2006 847-2006 Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamine
658. 27.07.2009 848 - 2009 Narva Linnavalitsuse 27.07.2005.a määruse nr 742 muutmine ja täiendamine
659. 26.06.2008 855-2008 Narva Linnavalitsuse 28.12.2007 määruse nr.1961 muutmine
660. 02.07.2008 857-2008 Narva linna välisrahastusega projektide andmekogu asutamine ja selle põhimääruse kinnitamine