Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Määrused - kõik
(Kirjeid kokku: 655)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
91. 24.09.2008 1205-2008 Narva Linnavalitsuse 03.05.2006.a. määruse nr 571 „Narva Noorte Meremeeste Klubi ja Narva Laste Loom
92. 16.11.2005 1206 Haridusasutuste tegevuskulude kinnitamine
93. 21.10.2009 1206- 2009 Narva Linnavalitsuse 19.03.2008. a määruse nr 330 „Narva Muusikakooli põhimääruse kinnitamine“ muutm
94. 24.09.2008 1206-2008 Narva Linnavalitsuse 29.12.2004.a. määruse nr 1303 „Narva Täiskasvanute Kooli põhimäärus“ muutmine
95. 21.10.2009 1207-2009 Narva Peetri Kooli põhimäärus
96. 25.01.2006 121-2006 Narva Linnavalitsuse 31.10.2001 määruse nr 1868 muutmine
97. 27.01.2010 121-2010 Koolieelse lasteasutuse Pääsuke arengukava 2010-2012 kinnitamine
98. 24.09.2008 1211-2008 Narva Linnavalitsuse 01.12.2004.a. määruse nr 1208 „Narva Eesti Gümnaasiumi põhimäärus“ muutmine
99. 28.11.2012 1216- 2012 Haridusasutuste tegevuskulude arvestuslike maksumuste kinnitamine
100. 12.12.2012 1232-k 2012 Hoolekandeasutusse paigutamise komisjon
101. 12.12.2012 1233 - 2012 Narva Linna Sotsiaalhoolekandekeskuse tasuliste sotsiaal- ja tervendavate teenuste hinnakirja kinnitamine
102. 30.11.2005 1242 Ühiselamute eluruumide üürimäära kehtestamine
103. 19.09.2007 1251-2007 Konkursi "Narva ettevõtja" põhimääruse muutmine
104. 28.01.2010 126 - 2010 Narva Humanitaargümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord
105. 28.01.2010 127- 2010 Narva 6. Kooli vastuvõtu tingimused ja kord
106. 18.10.2006 1271-2006 Narva Linnavalitsuse 03.05.2006.a. määruse nr 571 muutmine
107. 18.10.2006 1277-2006 Narva Linnavalitsuse 28.05.2003.a määruse nr.412 muutmine
108. 19.09.2007 1278-2007 Narva Keskraamatukogu tasuliste teenuste hinnakirja kinnitamine
109. 28.01.2010 128- 2010 Narva Eesti Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord
110. 12.12.2012 1282 - 2012 Narva Linnavalitsuse 15.12.2010. a määruse nr 1608 „Narva munitsipaalsete spordikoolide poolt osutavate teenuste hindade kehtestamine“ muutmine
111. 28.01.2010 129- 2010 Narva Pähklimäe Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord
112. 21.12.2012 1296 - 2012 Narva Linnavalitsuse 15.11.2006.a määruse nr 1404 „Dokumentide vormi kinnitamine Narva Linnavolikogu 20.10.2006.a. vastu võetud määruse nr 44 'Reklaami paigaldamise kord Narva linnas muutmine
113. 06.03.2013 13 - 2013 Narva Lasteaia Kirsike arengukava 2013-2017 kinnitamine
114. 13.06.2018 13 - 2018 Narva Linnavalitsuse 11.01.2017 määruse nr 4 „Narva Linnavalitsuse nimel väärteomenetluses osalevate ametnike ametikohtade loetelu kinnitamine“ muutmine
115. 13.11.2019 13 - 2019 Narva Linnavalitsuse 02.04.2014 määruse nr 10 „Koduteenuste loetelu ja nende hinna kehtestamine ning koduteenuste kirjelduste kinnitamine“ muutmine
116. 27.10.2021 13 - 2021 Narva Linnavalitsuse 13.11.2013. a määruse nr 38 „Konkursi läbiviimise kord üldhariduskooli direktori, koolieelse lasteasutuse direktori ja huvikooli direktori vaba ametikoha täitmiseks“ muutmine
117. 12.10.2022 13 - 2022 Narva linna haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO asutamine ja põhimäärus
118. 06.04.2016 13- 2016 Narva Linnavalitsuse 26.11.2015 määruse nr 33 „Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti tasuliste lisateenuste hinnakirja kinnitamine” muutmine.
119. 21.06.2023 13- 2023 Narva Linnavalitsuse 24.03.2015 määruse nr 14 „Narva linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhend” muutmine
120. 22.04.2014 13-2014 Narva Linnavalitsuse 21.08.2013.a. määruse nr 31 <Valimisjaoskondade moodustamine> muutmine.