Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Määrused - kõik
(Kirjeid kokku: 666)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
91. 21.10.2009 1207-2009 Narva Peetri Kooli põhimäärus
92. 25.01.2006 121-2006 Narva Linnavalitsuse 31.10.2001 määruse nr 1868 muutmine
93. 27.01.2010 121-2010 Koolieelse lasteasutuse Pääsuke arengukava 2010-2012 kinnitamine
94. 24.09.2008 1211-2008 Narva Linnavalitsuse 01.12.2004.a. määruse nr 1208 „Narva Eesti Gümnaasiumi põhimäärus“ muutmine
95. 28.11.2012 1216- 2012 Haridusasutuste tegevuskulude arvestuslike maksumuste kinnitamine
96. 12.12.2012 1232-k 2012 Hoolekandeasutusse paigutamise komisjon
97. 12.12.2012 1233 - 2012 Narva Linna Sotsiaalhoolekandekeskuse tasuliste sotsiaal- ja tervendavate teenuste hinnakirja kinnitamine
98. 30.11.2005 1242 Ühiselamute eluruumide üürimäära kehtestamine
99. 19.09.2007 1251-2007 Konkursi "Narva ettevõtja" põhimääruse muutmine
100. 28.01.2010 126 - 2010 Narva Humanitaargümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord
101. 28.01.2010 127- 2010 Narva 6. Kooli vastuvõtu tingimused ja kord
102. 18.10.2006 1271-2006 Narva Linnavalitsuse 03.05.2006.a. määruse nr 571 muutmine
103. 18.10.2006 1277-2006 Narva Linnavalitsuse 28.05.2003.a määruse nr.412 muutmine
104. 19.09.2007 1278-2007 Narva Keskraamatukogu tasuliste teenuste hinnakirja kinnitamine
105. 28.01.2010 128- 2010 Narva Eesti Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord
106. 12.12.2012 1282 - 2012 Narva Linnavalitsuse 15.12.2010. a määruse nr 1608 „Narva munitsipaalsete spordikoolide poolt osutavate teenuste hindade kehtestamine“ muutmine
107. 28.01.2010 129- 2010 Narva Pähklimäe Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord
108. 21.12.2012 1296 - 2012 Narva Linnavalitsuse 15.11.2006.a määruse nr 1404 „Dokumentide vormi kinnitamine Narva Linnavolikogu 20.10.2006.a. vastu võetud määruse nr 44 'Reklaami paigaldamise kord Narva linnas muutmine
109. 06.03.2013 13 - 2013 Narva Lasteaia Kirsike arengukava 2013-2017 kinnitamine
110. 13.06.2018 13 - 2018 Narva Linnavalitsuse 11.01.2017 määruse nr 4 „Narva Linnavalitsuse nimel väärteomenetluses osalevate ametnike ametikohtade loetelu kinnitamine“ muutmine
111. 13.11.2019 13 - 2019 Narva Linnavalitsuse 02.04.2014 määruse nr 10 „Koduteenuste loetelu ja nende hinna kehtestamine ning koduteenuste kirjelduste kinnitamine“ muutmine
112. 27.10.2021 13 - 2021 Narva Linnavalitsuse 13.11.2013. a määruse nr 38 „Konkursi läbiviimise kord üldhariduskooli direktori, koolieelse lasteasutuse direktori ja huvikooli direktori vaba ametikoha täitmiseks“ muutmine
113. 06.04.2016 13- 2016 Narva Linnavalitsuse 26.11.2015 määruse nr 33 „Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti tasuliste lisateenuste hinnakirja kinnitamine” muutmine.
114. 22.04.2014 13-2014 Narva Linnavalitsuse 21.08.2013.a. määruse nr 31 <Valimisjaoskondade moodustamine> muutmine.
115. 11.03.2015 13-2015 Narva Linnavalitsuse 14.01.2015. a määruse nr 2 „Narva Kultuurimaja Rugodiv osutatavate teenuste hindade kehtestamine“ muutmine
116. 03.05.2017 13-2017 Narva Linnavalitsuse 18.05.2016. a määruse nr 14 „Narva Laste Loomemaja põhimäärus“ muutmine
117. 07.02.2007 130-2007 Narva Linnavalitsuse 28.04.2004.a. määruse nr 391 muutmine
118. 28.01.2010 130-2010 Narva Peetri Kooli vastuvõtu tingimused ja kord
119. 28.01.2010 131- 2010 Narva Paju Kooli vastuvõtu tingimused ja kord
120. 08.10.2008 1313-2008 Narva Linnavalitsuse ehitusjärelevalvet teostava ametiisiku määramine